Wat is een vaste inrichting?

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming, die duurzaam over voldoende faciliteiten beschikt, zoals personeel en technische middelen, om als zelfstandige onderneming te functioneren. De vaste inrichting is onderdeel van uw in het buitenland gevestigde onderneming. Vanuit de vaste inrichting worden goederen of diensten geleverd. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

  • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
  • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Wat is geen vaste inrichting?

Bij een vaste inrichting mag het niet gaan om kortdurende, tijdelijke huur van een bedrijfsruimte van bijvoorbeeld 1 dag. Ook is er geen sprake van een vaste inrichting bij bijvoorbeeld een opslagruimte of goederendepot. Ondersteunende taken zoals administratie, onderzoek, reclame, verrichten van testen en het verstrekken van inlichtingen, vallen ook niet onder het begrip vaste inrichting. Een vakantiewoning die u verhuurt, is ook geen vaste inrichting.

Gevolgen voor de btw

Voor de btw vormen de vaste inrichting en het hoofdhuis 1 ondernemer. Dit is ook het geval als de vaste inrichting of het hoofdhuis in het buitenland is gevestigd. Goederen en diensten die de vaste inrichting en het hoofdhuis aan elkaar leveren, gelden daarom normaal gesproken niet als prestaties voor de btw.

Fiscale eenheid voor de btw?

De vestiging in Nederland (hoofdhuis of vaste inrichting) kan onderdeel uitmaken van een Nederlandse fiscale eenheid voor de btw. Maar de buitenlandse vestiging (hoofdhuis of vaste inrichting) kan dat níet. Neemt uw Nederlandse vestiging deel aan een Nederlandse fiscale eenheid? Dan zijn goederen en diensten die de vaste inrichting en het hoofdhuis aan elkaar leveren, prestaties voor de btw en gelden de normale btw-regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.