Diensten aan particulieren binnen de EU

Levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen? Soms moet u daarvoor btw betalen in een ander EU-land en het daar geldende btw-tarief toepassen. Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?

Moet u btw betalen in een ander EU-land? Dan kunt u de btw op een vereenvoudigde manier aangeven. Centraal. Via het éénloketsysteem. Via het éénloketsysteem geeft u ieder kwartaal deze btw aan. Die btw betaalt u in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaling naar de belastingdienst van die EU-landen. Dit is de zogenoemde Unieregeling. Over de Unieregeling leest u meer bij Unieregeling: registratie, melding en administratie.

Gebruikt u de Unieregeling voor afstandsverkopen binnen de EU? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in een ander EU-land.

Registreren

U moet zich registreren als u voor de btw de Unieregeling van het éénloketsysteem wilt gebruiken. Registreren kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Lees meer over de Unieregeling bij: Unieregeling: registratie, melding en administratie.

Digitale diensten

Onder digitale diensten verstaan wij: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten. Levert u deze diensten aan particulieren? Dan zijn ze belast in het land waar uw klant woont.

Let op!

Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen binnen de EU' én digitale diensten in het lopende jaar minder is dan €10.000? En hebt u ook in het voorgaande jaar de drempel niet overschreden? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden hieronder.

  • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer. Dit geldt dan ook voor het jaar erna.
  • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen. Uw keuze geldt voor minimaal 2 jaar.

Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw omzet met 'afstandsverkopen binnen de EU' én digitale diensten in het lopende jaar méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar de goederen heen gaan. U hoeft het formulier 'Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen' dan niet in te vullen.

Het drempelbedrag van € 10.000 geldt niet voor andere diensten aan particulieren waarvoor u de btw moet betalen in een ander EU-land. Hiervoor berekent u de btw van het EU-land van uw afnemer.

Facturering

Gebruikt u de Unieregeling? Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar u de dienst levert. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken. Gebruikt u de Unieregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering van het land waar u btw moet betalen. En dus niet de Nederlandse regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.