Diensten aan particulieren binnen EU

Levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen? Soms moet u daarvoor btw betalen in een ander EU-land. Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever diensten in en uit het buitenland - wat doe ik vanaf 1 juli 2021 met de btw?

Moet u btw betalen in een ander EU-land? Dan kunt u de btw op een vereenvoudigde manier aangeven. Centraal. Via het éénloketsysteem. Via het éénloketsysteem geeft u ieder kwartaal deze btw aan. Die btw betaalt u in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaling naar de belastingdienst van die EU-landen. Dit is de zogenoemde Unieregeling. Over de Unieregeling leest u meer bij Unieregeling: registratie, melding en administratie.

Gebruikt u de Unieregeling voor afstandsverkopen binnen de EU? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in een ander EU-land.

De regels voor het bepalen van de plaats waar de dienst belast is, blijven hetzelfde.

Registreren

U moet zich registreren als u voor de btw het éénloketsysteem wilt gebruiken. Registreren kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Digitale diensten

Let op!

Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten minder is dan € 10.000 per jaar? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden hieronder.

  • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer.
  • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

Verwacht u dat deze omzet in de 2e helft van 2021 méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar de goederen heen gaan. Als uw omzet toch minder is dan € 10.000 heeft dit voor u geen gevolgen in 2021.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.