Coulancerente bij een vertraagde behandeling van een teruggaafverzoek

U hebt in een ander EU-land btw betaald en u hebt hiervoor een teruggaafverzoek gedaan? Duurde het langer dan 15 dagen voordat wij dit verzoek doorstuurden naar het land van teruggaaf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rentevergoeding: de zogenoemde coulancerente. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door:

  • de hoogte van het rentepercentage
  • de periode van vertraging ná 15 dagen
  • de hoogte van de teruggaaf

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de coulancerente? Stuur dan een brief naar:

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
MSEST-coulancerente
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Vermeld in uw brief (in elk geval) de volgende gegevens:

  • het verzoeknummer;
  • landcode van de teruggaaf;
  • datum verzonden naar Belastingdienst;
  • datum doorgestuurd naar EU-land van teruggaaf;
  • Bedrag van de teruggaaf.

Deze gegevens vindt u terug op de site waar u het verzoek tot teruggaaf heeft gedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.