Voorwaarden bij terugvragen van btw

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

U mag de btw die u hebt betaald over de inkoop van goederen en diensten alleen in aftrek nemen of terugvragen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U gebruikt de goederen en diensten in het kader van uw onderneming. Het gaat dan om zakelijke kosten en geen privékosten.
  • U gebruikt de goederen en diensten voor activiteiten die belast zijn met btw.

Verder kunt u alleen een teruggaafverzoek doen als:

  • u geen btw-aangifte in Nederland hoeft te doen
  • Nederlandse btw aan u in rekening is gebracht ter zake van een levering van een goed, de levering van een dienst of de invoer van goederen
  • de handeling in Nederland recht geeft op aftrek van voorbelasting
  • het btw-bedrag dat u terugvraagt minimaal € 50 per kalenderjaar of € 400 per kwartaal is

Let op!

Goederen en diensten waarbij de btw is verlegd naar de klant of waarop het 0%-tarief van toepassing is, gelden ook als goederen en diensten die belast zijn met btw.

De btw op eten en drinken in horecagelegenheden kunt u nooit aftrekken. De btw op kosten voor logies en dergelijke kunt u wel aftrekken als u die kosten maakt in het kader van uw onderneming en die kosten gemaakt worden ten behoeve van belaste prestaties.

Gemengd gebruik

Gebruikt u goederen of diensten ook voor vrijgestelde prestaties? Dan is er sprake van gemengd gebruik. U moet dan de voorbelasting splitsen in een deel dat u wel mag aftrekken en een deel dat u niet mag aftrekken. Hoe de splitsing in een aftrekbaar en niet-aftrekbaar gedeelte moet plaatsvinden is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van uw situatie.

Voorbeeld

U hebt in Nederland een bedrijfspand. De helft van het pand verhuurt u met btw aan een winkelier en de andere helft zonder btw aan een verzekeringsagent. Deze levert alleen vrijgestelde diensten. Als u het pand laat schilderen, mag u de btw hierop maar voor een deel in aftrek brengen, omdat het pand voor een deel wordt gebruikt voor vrijgestelde prestaties.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.