Btw bij diensten

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

U levert een dienst als u tegen betaling een prestatie verricht die geen levering is van goederen. Bijvoorbeeld als u:

U levert diensten aan ondernemers

Is uw klant een ondernemer die in Nederland is gevestigd, dan wordt in de meeste gevallen de btw verlegd naar de afnemer van de dienst. Dit betekent dat uw klant de btw betaalt en niet u. U betaalt dus alleen Nederlandse btw als de dienst in Nederland is belast en als de btw niet verlegd wordt van u naar uw klant.

U levert diensten aan particulieren

Levert u diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in Nederland en in andere EU-landen? Dan moet u zich in beginsel in iedere EU-lidstaat waar u btw verschuldigd bent registreren bij de Belastingdienst om btw-aangifte te doen.

U kunt ook gebruikmaken van een bijzondere regeling: het éénloketsysteem. Hiermee doet u op eenvoudige wijze btw-melding. U registreert zich dan in 1 EU-lidstaat. In deze lidstaat handelt u in 1 keer de btw-melding en betaling af voor alle EU-lidstaten waar u diensten verricht voor particulieren.

Binnen het éénloketsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen de Unieregeling en de niet-Unieregeling. Als uw onderneming gevestigd is buiten de EU, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de niet-Unieregeling. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Unieregeling. Informeer bij de belastingdienst van het land waar uw onderneming gevestigd is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.