Niet-Unieregeling: btw melden en betalen

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Afstandsverkopen, zoals e-commerce, en diensten voor particulieren in andere EU-landen. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland.

Hier leest u meer over het melden van btw. Ook leest u over hoe u de btw moet betalen. En wat er gebeurt als u te weinig, geen of te veel btw betaalt.

Vanaf welk kwartaal kan ik btw melden?

U kunt de niet-Unieregeling gebruiken vanaf de 1e dag van het kwartaal dat volgt op uw registratie. Hebt u al een dienst geleverd? Dan kunt u toch gebruikmaken van de niet-Unieregeling. U moet zich dan binnen 10 dagen na de 1e maand volgende op de maand waarin u deze dienst hebt geleverd registreren.

U moet ook btw-melding doen als u een kwartaal geen diensten verricht die onder de niet-Unieregeling vallen.

Meldt u 2 jaar lang dat u een kwartaal geen diensten hebt geleverd? Dan wordt aangenomen dat u de belaste activiteiten hebt beëindigd. Dit ontneemt u niet het recht om opnieuw gebruik te maken van de niet-Unieregeling wanneer u opnieuw activiteiten verricht.

Als u herhaaldelijk niet voldoet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd betaalt of de btw meldt dan wordt u uitgesloten van de regeling. U krijgt dan bericht van ons. U kunt dan 2 jaar niet meer deelnemen aan de niet-Unieregeling.

Hoe meld ik btw?

U meldt de btw ieder kwartaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Kies voor 'EU-btw éénloketsysteem'. En daarna voor 'Btw-meldingen'. Gebruikt u de niet-Unieregeling en hebt u geen toegang tot Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan moet u de btw melden via ons portaal.

Let op!

Op 1 juli 2024 sluiten wij dit portaal definitief. Stap nu over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Op Mijn Belastingdienst Zakelijk logt u in met eHerkenning. Vraag uw nieuwe inlogmiddel zo snel mogelijk aan. Zie ook:

Wanneer btw melden en betalen?

U moet de btw melden en betalen in de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarvoor u de melding doet. Uw melding en betaling moet uiterlijk op de laatste dag van die maand bij de lidstaat van identificatiebinnen zijn. U mag de btw-melding niet doen voordat het kwartaal voorbij is.

De btw-melding over het 3e kalenderkwartaal bijvoorbeeld doet u in oktober. Uw melding moet uiterlijk 31 oktober bij ons binnen zijn. U mag niet al in september uw melding doen.

Let op!

U kunt per kwartaal maar 1 btw-melding doen. Is een correctie van uw btw-melding nodig? Dan verwerkt u deze in uw eerstvolgende btw-melding. U mag de btw-melding níet nogmaals doen. De betaling is pas verricht wanneer deze op de bankrekening van de lidstaat is bijgeschreven.

U doet geen btw-melding of u bent te laat

Aangifteverzuimboete

Doet u uw btw-melding niet of niet op tijd? Dan kan de belastingdienst van het EU-land waar u de btw verschuldigd bent stappen ondernemen. Als u geen btw-melding hebt gedaan, terwijl u wel btw in Nederland verschuldigd bent, dan wordt dit in Nederland aangemerkt als een aangifteverzuim. U kunt dan een verzuimboete krijgen. De hoogte van de boete voor het niet (op tijd) doen van aangifte bedraagt € 68.

Als u het niet eens bent met de boete dan kunt u bezwaar maken.

Naheffingsaanslag

Doet u uw btw-melding niet of niet op tijd? Dan kan de belastingdienst van het EU-land waar u de btw verschuldigd bent stappen ondernemen. Als u geen btw-melding hebt gedaan, terwijl u wel btw in Nederland verschuldigd bent, dan wordt in Nederland naast de verzuimboetes ook een naheffingsaanslag opgelegd. Wij maken dan een schatting van het bedrag dat u via de btw-melding had moeten aangeven en betalen. Dit gebeurt in de meeste gevallen geautomatiseerd.

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag dan kunt u bezwaar maken.

Uitsluiting regeling

Als u 3 opeenvolgende kwartalen geen btw-melding doet, dan wordt u uitgesloten van de regeling. Als u bent uitgesloten van de regeling, dan zult u rechtstreeks aan uw btw-verplichtingen in de betrokken lidstaat van verbruik moeten voldoen. U kunt dan gedurende 2 jaar niet meer deelnemen aan de niet-Unieregeling.

Btw-melding wijzigen

Moet u uw btw-melding corrigeren? Dan voert u correcties door in uw eerstvolgende btw-melding. En uiterlijk binnen 3 jaar na de datum waarop u de oorspronkelijke btw-melding moest doen.

Uw btw-melding corrigeren doet u níet door de btw-melding opnieuw in te dienen.

Gebruikt u de niet-Unieregeling via de belastingdienst van een ander EU-land dan Nederland? Dan kunt u de correctie doorgeven in de btw-melding die u bij die belastingdienst indient. Is termijn van 3 jaar voorbij en gaat het om diensten die belast zijn in Nederland? Of hebt u binnen deze 3 jaar uw deelname aan de niet-Unieregeling beëindigd? Dan kunt u nog schriftelijk corrigeren bij de Nederlandse Belastingdienst. Dat kan tot 2 jaar na het einde van de termijn van 3 jaar.

In de brief vermeldt u het OSS-meldingskenmerk waarmee u de btw-melding hebt gedaan over het tijdvak dat u wilt corrigeren. Ook vermeldt u de hoogte van de correctie en de reden waarom u de btw-melding moet corrigeren.

U stuurt de brief naar:
Belastingdienst/ Kennis- en Expertisecentrum Buitenland Kantoor Heerlen
Afdeling Omzetbelasting
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Nederland

Btw betalen

De btw-melding doet u in euro’s. Moet u valuta naar euro’s omrekenen? Dan gebruikt u de wisselkoers die de Europese Centrale Bank bekendmaakt op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de btw-melding doet.

U betaalt de btw voor de verschillende EU-landen in 1 keer. Wij sturen uw melding en de betaalde btw door naar de belastingdiensten van die landen.

U kunt betalen op rekeningnummer NL88 INGB 0000 4410 47, BIC: INGB NL2A, ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.

Niet, te laat, te weinig of te veel betalen

Betaalverzuimboete

Betaalt u de btw die verschuldigd is op de btw-melding niet of niet op tijd? Dan kan de belastingdienst van het EU-land waar u de btw verschuldigd bent stappen nemen. Als u de verschuldigde btw niet hebt betaald en Nederland, terwijl u wel btw in Nederland verschuldigd bent, dan wordt dit in Nederland aangemerkt als een betalingsverzuim. U kunt dan een verzuimboete krijgen. De hoogte van de boete voor het niet (op tijd) betalen van het bedrag dat verschuldigd is op aangifte bedraagt 3% van de niet, gedeeltelijk niet of niet binnen de termijn betaalde belasting met een maximum van € 5.514. De boete bij een betalingsverzuim bedraagt minimaal € 50.

Als u het niet eens bent met de boete dan kunt u bezwaar maken.

Te veel betaalde btw

Betaalt u meer btw dan u hebt aangegeven? Dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

Uitsluiting regeling

Als u 3 opeenvolgende kwartalen een herinnering van ons krijgt en niet binnen 10 dagen betaalt, sluiten wij u uit: u kunt de niet-Unieregeling dan niet meer gebruiken.

Geen aftrek voorbelasting

Terugvragen van btw regelt u niet met de niet-Unieregeling. Hoe u dat wel regelt, leest u bij Btw terugvragen voor ondernemers uit niet-EU-landen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.