Meer over loonheffingen

De loonheffingen bestaan uit de volgende heffingen:

 • loonbelasting
 • premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Loonbelasting

U houdt de loonbelasting in op het loon. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Premie volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die inwoners en werknemers in Nederland verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen. De volksverzekeringen bestaan uit:

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW)

U houdt de premie volksverzekeringen in op het loon en betaalt deze aan ons. Voor de AKW betaalt u geen premie.

Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die werknemers verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De werknemersverzekeringen zijn:

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkloosheidswet (WW)

U neemt als werkgever de premies volledig voor uw rekening.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt een verplichte verzekering tegen ziektekosten. Op grond van deze wet moet een werknemer bij een zorgverzekeraar een nominale premie betalen voor zijn zorgverzekering. Daarnaast betaalt u aan ons voor uw werknemer een werkgeversheffing Zvw. In een aantal gevallen betaalt uw werknemer een bijdrage Zvw. De overkoepelende term voor de bijdrage Zvw en de werkgeversheffing Zvw is 'inkomensafhankelijke bijdrage Zvw'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.