Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Is uw organisatie een in Nederland gevestigde financiële instelling? Dan kunt u verplicht zijn ieder jaar gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven over Amerikaans belastingplichtigen. Dit geldt ook voor financiële instellingen die zijn gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wij sturen deze gegevens door aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (IRS). Dit gebeurt volgens de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten Intergovernmental Agreement.

Een financiële instelling die niet vrijgesteld is van aanlevering van gegevens in het kader van de FATCA, moet zich altijd bij de IRS registreren en bij de Nederlandse Belastingdienst aanmelden. Dit moet ook wanneer de financiële instelling (nog) geen rekeningen heeft waarvan de rekeninghouders of uiteindelijk belanghebbenden te rapporteren US persons zijn.

Het begrip 'financiële instelling' is voor de FATCA en de CRS gelijk. Meer informatie over dit begrip, vindt u op bij Wie moet gegevens aanleveren?.
Weet u niet zeker of u informatie moet doorgeven? Vraag uw adviseur dan om een Legal Opinion.

Aanmelden

Om het aanleveren van gegevens mogelijk te maken, meldt u zich bij ons aan via ons gegevensportaal. U wordt dan ook automatisch lid van het onderdeel FATCA op de community www.cggp.nl. Zo houden wij u op de hoogte van de laatste informatie.

Meer informatie

Hebt u vragen over het aanleveren van gegevens? Bel dan met het Belastingdienst ContactCenter op 0800 – 022 70 65, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. U kunt ook een e-mail met uw vraag sturen naar: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

Wilt u meer weten over de FATCA-wetgeving? Kijk dan op de internetsite van de IRS. Meer informatie over Amerikaans belastingplichtigen en toeval-Amerikanen vindt u op Rijksoverheid.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.