Wie moet gegevens aanleveren?

Financiële instellingen zijn volgens de Common Reporting Standard (CRS) verplicht om gegevens aan de Belastingdienst aan te leveren. Deze gegevens gaan over rekeningen van personen en organisaties die (mogelijk) in het buitenland belastingplichtig zijn.

Met 'financiële instelling' bedoelen we een bewaarinstelling, een instelling die deposito's neemt, een beleggingsentiteit of een omschreven verzekeringsmaatschappij. Een nadere uitleg over deze begrippen vindt u in de Richtlijn 2014/107/EU van de Europese Unie.

Enkele financiële instellingen, waaronder bepaalde overheidsinstanties en pensioenfondsen, hoeven geen gegevens over hun klanten aan te leveren. Meer informatie hierover vindt u in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

Aanmelden bij de Belastingdienst

Financiële instellingen die niet zijn vrijgesteld om gegevens aan te leveren voor de CRS, moeten zich bij de Belastingdienst aanmelden. Zij moeten zich waarschijnlijk ook registreren bij de IRS. Zie voor meer informatie de pagina over FATCA.

Moet u als financiële instelling gegevens aanleveren voor de CRS? Dan moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Op die pagina vindt u ook nadere informatie over het aanleverproces.

Bent u als financiële instelling niet vrijgesteld om gegevens aan te leveren voor de CRS, maar zijn er geen gegevens om te rapporteren? Dan moet u zich aanmelden bij het Contactcenter van de Belastingdienst. Het blijft dan bij een eenmalige registratie. Wel moet u zich uit eigen beweging weer melden als deze situatie verandert.

Contact met het Contactcenter van de Belastingdienst

Het Contactcenter is van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar op 0800 – 022 70 65. U kunt ook een e-mail sturen naar: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

Meer informatie

In de Leidraad FATCA/CRS vindt u wie gegevens moet aanleveren en om welke gegevens het gaat.

Twijfelt u of u een financiële instelling bent en of u gegevens moet aanleveren? Raadpleeg dan uw fiscaal adviseur.

Aandeelhouders uit 1 familie

In oktober 2020 is de Leidraad FATCA/CRS gewijzigd. Vanaf die datum worden meer entiteiten gezien als een beleggingsentiteit. Het gaat daarbij om entiteiten die geen trust zijn en waarvan de activa bestaan uit kasgeld of beleggingen, of om een holdingmaatschappij van zo'n entiteit.

Dit geldt ook voor entiteiten met een beperkte groep van onmiddellijke en middellijke aandeelhouders of participanten die:

  • bij 1 familie horen
  • zich niet presenteren als een beleggingsentiteit
  • geen kapitaal uit de markt hebben aangetrokken
  • in de toekomst geen kapitaal uit de markt zullen aantrekken

Onder deze entiteiten vallen onder meer familiefondsen en bepaalde holdingvennootschappen met meer dan 1 aandeelhouder. Entiteiten die, door de wijziging in de Leidraad, worden gezien als beleggingsentiteit, moeten zich altijd aanmelden bij de Belastingdienst en zelf gegevens aanleveren. Ook moeten zij zich altijd registreren bij de IRS. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over FATCA.

Wordt u door de wijziging van de Leidraad gezien als beleggingsentiteit en hebt u zich bij de Belastingdienst en de IRS geregistreerd? Dan moeten financiële instellingen waar u een rekening aanhoudt, zoals een bank, uw classificatie voor de CRS en de FATCA misschien herzien. Informeer hen daarom over deze registratie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.