Common Reporting Standard (CRS)

Meer dan 100 landen hebben afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties volgens de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is ontwikkeld door de OESO en is door de Europese Commissie overgenomen in een EU-richtlijn.

Op 1 januari 2016 is de CRS in Nederland ingegaan door opname in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Financiële instellingen zijn door de CRS verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast te stellen. Dat doen zij volgens wettelijke identificatievoorschriften. Een rekeninghouder moet een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen als een financiële instelling daarom vraagt. Als het fiscale woon- of vestigingsland van de klant een land is dat meedoet aan de CRS, geeft de financiële instelling financiële gegevens aan ons. Deelnemende landen zijn in ieder geval de lidstaten van de Europese Unie.

Let op!

Wij kunnen in uw belastingaanslag een ander standpunt innemen over het fiscale woon- of vestigingsland, dan de financiële instellingen.

Uitwisseling gegevens

Volgens de CRS leveren financiële instellingen gegevens aan ons over in Nederland aangehouden rekeningen van personen en organisaties. Deze personen en organisaties zijn besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en vennootschappen onder firma, die in het buitenland fiscaal woonachtig of gevestigd zijn. Soms gaat het ook om gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties met zo'n rekening.

Wij geven deze gegevens door aan de belastingdiensten van die de woon- of vestigingslanden. Deze buitenlandse belastingdiensten controleren de gegevens zelf. Wij zijn daar niet bij betrokken.
Omgekeerd krijgen wij informatie over buitenlandse financiële rekeningen van personen en organisaties die Nederland als fiscaal woon- of vestigingsland hebben. Dit betekent niet automatisch dat u hier belasting moet betalen. Wij controleren de gegevens eerst.

Meer informatie?

Lees meer over de CRS.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.