Hoe wordt het fiscale woon- of vestigingsland bepaald?

Iedereen heeft een fiscaal woonland en iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Hoe de financiële instelling bepaalt welk land dat is, is afhankelijk van de vraag of u een nieuwe klant bent of een bestaande klant.

U bent een nieuwe klant

Financiële instellingen in CRS-landen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om nieuwe klanten een eigen verklaring af te laten geven. In Nederland moeten natuurlijke personen dat doen met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' en organisaties met het formulier 'Bepalen belastingstatus'. Vrijwel alle financiële instellingen in Nederland gebruiken deze formulieren, die het ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben opgesteld.

U bent een bestaande klant

Voor bestaande klanten moeten de financiële instellingen zich baseren op de informatie die zij al hebben. Maar als er een aanleiding is, kan de instelling u vragen een eigen verklaring af te geven. Bijvoorbeeld als de informatie die de instelling over u heeft niet compleet is, als u verhuist naar het buitenland of als u een buitenlands telefoonnummer opgeeft.

Let op!

In uw belastingaanslag kunnen wij over het fiscale woon- of vestigingsland een ander standpunt innemen dan de financiële instellingen.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.