Hoe wordt het fiscale woon- of vestigingsland bepaald?

Iedereen heeft een fiscaal woonland en iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Financiële instellingen zijn verplicht het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast te stellen. Dit doen zij voor nieuwe klanten op een andere manier dan voor de bestaande klanten.

Een nieuwe klant

Financiële instellingen in CRS-landen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om nieuwe klanten een 'eigen verklaring' af te laten geven. In Nederland kunnen natuurlijke personen dat doen met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' en organisaties met het formulier 'Bepalen belastingstatus'. Vrijwel alle financiële instellingen in Nederland gebruiken deze formulieren. Ze zijn opgesteld door het ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Een bestaande klant

Voor klanten die op 1 januari 2016 al rekeninghouder waren, mogen de financiële instellingen zich baseren op de informatie die zij al hebben. Als er een vermoeden is dat deze informatie niet juist is, moet de instelling de klant vragen een eigen verklaring af te geven. Aanleiding hiertoe kan bijvoorbeeld zijn: een verhuizing naar het buitenland, als de klant een buitenlands telefoonnummer opgeeft, of als de informatie verouderd is.

Let op!

Wij kunnen in uw belastingaanslag een ander standpunt over het fiscale woon- of vestigingsland innemen dan de financiële instellingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.