Om welke gegevens gaat het en wat gebeurt ermee?

Als een financiële instelling vaststelt dat een klant (ook) een fiscale woon- of vestigingsplaats heeft in een ander land, dan geeft zij allerlei persoonlijke gegevens van deze klant door aan ons, zoals:

  • naam
  • adres
  • geboortedatum en –plaats
  • fiscaal woonland of vestigingsland
  • het fiscale identificatienummer van het woonland of vestigingsland

Daarnaast geeft de financiële instelling onder andere de volgende financiële gegevens door:

  • het rekeningnummer of polisnummer (bij verzekeringen)
  • het saldo of de waarde van de rekening
  • de rente- en dividendinkomsten
  • de waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
  • de opbrengsten van verkoop van financiële producten zoals effecten

Wat gebeurt er met de gegevens?

Als een rekeninghouder in een CRS-land woont of daar is gevestigd, legt de financiële instelling in Nederland de CRS-gegevens vast in haar administratie. Ieder jaar geeft zij die aan ons door. Daarna geven wij de gegevens door aan de belastingdienst van het woon- of vestigingsland.

In de andere CRS-landen werkt dit op een vergelijkbare manier. Zo krijgen wij van belastingdiensten uit CRS-landen gegevens van mensen en bedrijven die daar een financiële rekening hebben en die Nederland als fiscaal woon- of vestigingsland hebben.

Bescherming persoonsgegevens

Voordat CRS-landen informatie uitwisselen, zijn er nadere afspraken gemaakt. Ook over de bescherming van persoonsgegevens. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) speelt hierbij een belangrijke rol.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.