Welke regels gelden voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland?

Ieder CRS-land heeft eigen wetten en regels voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland. Informatie hierover vindt u op de internetsite van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Regels in Nederland

In Nederland spelen bij het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland de omstandigheden een belangrijke rol. Die omstandigheden verschillen voor natuurlijke personen en organisaties.

Een natuurlijk persoon is fiscaal inwoner van Nederland als hij zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Daarbij wordt gekeken of onder meer de volgende omstandigheden voor u gelden:

  • U brengt de meeste tijd door op een adres in Nederland.
  • Uw partner en uw gezin wonen in Nederland.
  • U werkt in Nederland.
  • U bent verzekerd in Nederland.
  • U hebt een huisarts in Nederland.
  • U bent lid van een of meer Nederlandse verenigingen.
  • Uw kinderen volgen een opleiding in Nederland.

Bij het bepalen of een organisatie fiscaal in Nederland is gevestigd, spelen onder meer de volgende omstandigheden een rol:

  • de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen
  • de plaats waar de directieleden werken en vergaderen
  • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt

Daarnaast kunnen voor organisaties een rol spelen: de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen, de plaats waar de organisatie is geregistreerd en de plaats waar de organisatie is opgericht.

Ook de juridische vorm van een organisatie speelt mee. Bij een vennootschap onder firma wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de fiscale woonplaats van de vennoten.

Meer dan 1 woon- of vestigingsland?

In uitzonderlijke gevallen kunt u meer fiscale woonlanden hebben. En een bedrijf kan verschillende fiscale vestigingslanden hebben. Vraag dan advies aan een intermediair.

Let op!

In uw belastingaanslag kunnen wij over het fiscale woon- of vestigingsland een ander standpunt innemen dan financiële instellingen.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.