Welke regels gelden voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland?

Ieder CRS-land heeft eigen wetten en regels om te bepalen wat het fiscale woon- of vestigingsland is. Informatie hierover vindt u op de internetsite van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Regels in Nederland

In Nederland spelen bij het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland de omstandigheden een belangrijke rol. Die omstandigheden verschillen voor natuurlijke personen en organisaties.

Natuurlijke personen

Als natuurlijk persoon bent u fiscaal inwoner van Nederland als u uw permanente woon- of verblijfplaats in Nederland hebt. Daarbij kijken we onder meer of de volgende omstandigheden gelden:

 • U brengt de meeste tijd door op een adres in Nederland.
 • Uw partner en uw gezin wonen in Nederland.
 • U werkt in Nederland.
 • U bent verzekerd in Nederland.
 • U hebt een huisarts in Nederland.
 • U bent lid van 1 of meer Nederlandse verenigingen.
 • Uw kinderen volgen een opleiding in Nederland.

Organisaties

Om te bepalen of een organisatie fiscaal in Nederland is gevestigd, kijken we onder meer naar de volgende omstandigheden:

 • Waar worden de belangrijkste beleidsbeslissingen genomen?
 • Waar werken en vergaderen de directieleden?
 • Waar wordt de administratie bijgehouden en worden de jaarstukken opgemaakt?

Bij organisaties kunnen we ook kijken naar de volgende omstandigheden:

 • Waar wonen en vergaderen de aandeelhouders?
 • Waar is de organisatie geregistreerd?
 • Waar is de organisatie opgericht?

Ook de juridische vorm van een organisatie speelt mee. Bij een vennootschap onder firma kijken we bijvoorbeeld ook naar de fiscale woonplaats van de vennoten.

Meer dan 1 woon- of vestigingsland?

In uitzonderlijke gevallen kunt u meer fiscale woonlanden hebben. Ook kan een bedrijf verschillende fiscale vestigingslanden hebben. Is dat het geval? Vraag dan advies aan een intermediair.

Let op!

In uw belastingaanslag kunnen wij over het fiscale woon- of vestigingsland een ander standpunt innemen dan financiƫle instellingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.