Reserveer geld om uw belastingen te betalen

Als ondernemer moet u zélf zorgen dat u uw belastingen op tijd aan ons afdraagt. Reserveer altijd een deel van uw winst voor het betalen van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zvw. Met een voorlopige aanslag betaalt u deze belastingen al tijdens het belastingjaar. Verandert uw situatie? Dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.

Uw aangifte inkomstenbelasting

Zodra het boekjaar is afgelopen, kunt u de boekhouding afsluiten en uw jaarstukken opmaken. U krijgt van ons bericht dat u aangifte inkomstenbelasting moet doen. Wij beoordelen uw aangifte en sturen u de definitieve belastingaanslagen over het afgesloten boekjaar. Was uw voorlopige belastingaanslag te laag? Dan betaalt u het verschil nog na uw definitieve aanslag. En wat u te veel aan belasting hebt betaald, krijgt u van ons weer terug.

Uw btw-aangiften

De btw die u in rekening brengt aan uw klanten, betaalt u na afloop van het tijdvak aan ons.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.