Begrippen

Hierna staat een korte omschrijving van enkele belangrijke begrippen voor de belasting op leidingwater.

Aansluiting

Met aansluiting wordt de aansluiting van een onroerende zaak in Nederland op een distributienet bedoeld. Voor een onroerende zaak geldt de objectafbakening van de Wet waardering onroerende zaken: gebouwde en ongebouwde eigendommen en een samenstel daarvan dat naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar hoort.

Leidingwater

Met leidingwater worden alle soorten water bedoeld die via een leiding worden geleverd. Hieronder vallen drinkwater, huishoudwater, grijs water, b-water, warm tapwater, enzovoort.

Particuliere installatie voor centrale watervoorziening

Een particuliere installatie voor centrale watervoorziening is een installatie voor de levering van water aan meer dan 1 onroerende zaak. Hierbij gaat het meestal om appartementen of bedrijfsverzamelgebouwen met een centrale watermeter. De installatie is permanent aangesloten op het distributienet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.