Belasting op leidingwater berekenen

U berekent de belasting op leidingwater over de eerste 300 m3 leidingwater die u aan een verbruiker levert per verbruiksperiode van 12 maanden. Een watermeter bij de verbruiker registreert het aantal kubieke meters leidingwater dat u levert.

Let op!

Als u de geleverde hoeveelheid leidingwater niet meet met een watermeter, moet u de geleverde kubieke meters op een andere manier bepalen. Neem hiervoor contact op met ons.

Particuliere installatie voor centrale watervoorziening

Voor een particuliere installatie voor centrale watervoorziening moet u over de totale hoeveelheid geleverd leidingwater belasting berekenen. Hebt u van de exploitant van de installatie een verklaring waaruit blijkt aan hoeveel onroerende zaken de installatie water levert? Dan mag u belasting op leidingwater berekenen over maximaal 300 m3 per onroerende zaak.

Tarief belasting op leidingwater

Er is 1 tarief voor de belasting op leidingwater.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.