Aangifte doen voor de belasting op leidingwater

Als u leidingwater via een aansluiting levert, moet u aangifte doen en belasting op leidingwater betalen. U bent de belasting verschuldigd op het moment dat u:

  • de voorschot- of de eindfactuur uitreikt
  • een voorschotbedrag ontvangt (als u geen factuur uitreikt)

Als u aangifte moet doen, krijgt u van ons ieder tijdvak een aangiftebrief. Met de gegevens uit uw aangiftebrief vult u de Aangifte belasting op leidingwater in. Na het invullen drukt u de aangifte af en u ondertekent deze. Ten slotte stuurt u de aangifte naar ons op.

Bent u belastingplichtig en hebt u geen aangiftebrief gekregen? Neem dan contact met ons op.

Vrijstelling levering water voor noodvoorzieningen

U hebt recht op een vrijstelling bij de levering van water voor noodvoorzieningen, zoals brandkranen, sprinklerinstallaties en koeling van noodstroomaggregaten als deze alleen worden gebruikt in buitengewone omstandigheden. U hoeft over deze levering geen aangifte te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.