Belasting op leidingwater

Als u via een leiding- of distributienet water aan derden levert, moet u belasting op leidingwater betalen.

Wij heffen belasting op de levering van leidingwater via een aansluiting aan een verbruiker.

U betaalt per verbruiksperiode van 12 maanden per aansluiting belasting over maximaal 300 m3.

Aangifte doen voor de belasting op leidingwater

Als u leidingwater via een aansluiting levert aan een verbruiker, moet u aangifte doen en belasting op leidingwater betalen.

Belasting op leidingwater berekenen

Als u aangifte moet doen voor de belasting op leidingwater, moet u zelf berekenen hoeveel belasting op leidingwater u moet betalen.

Eisen die wij stellen aan uw administratie

Als u aangifte moet doen voor de belasting op leidingwater stellen wij enkele eisen aan uw administratie.

Begrippen

U vindt hier een korte omschrijving van enkele belangrijke begrippen voor de belasting op leidingwater.

Contact

Kijk hier als u contact wilt opnemen voor informatie over de belasting op leidingwater.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.