Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Hebt u uiterlijk 30 september 2022 een definitieve investeringsverklaring gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan kunt u in de aangifte 2022 het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring van de verhuurderheffing aftrekken.

Is het bedrag genoemd in de investeringsverklaring hoger dan de verschuldigde verhuurderheffing in 2022? Dan kunt u het overgebleven bedrag in uw aangifte over 2023 aftrekken.

Houdt u daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in uw aangifte over 2024 aftrekken. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in de aangifte over 2025 aftrekken. U kunt het bedrag genoemd in de investeringsverklaring dus maximaal uitsmeren over 4 jaar: over 2022 en 3 jaar na 2022. Daarbij moet u wel per jaar maximaal het bedrag aan verschuldigde verhuurderheffing benutten.

Voorbeeld

U krijgt uiterlijk 30 september 2022 een definitieve investeringsverklaring voor € 100.000.

Jaar

Verschuldigde verhuurderheffing

Aftrek definitieve investeringsverklaring

Te betalen

2022

€ 50.000

€ 50.000

€ 0

2023

€ 20.000

€ 20.000

€ 0

2024

€ 10.000

€ 10.000

€ 0

2025

€ 15.000

€ 15.000

€ 0

2026

€ 10.000

€ 0

€ 10.000

Investeringsverklaring na 30 september 2022

Krijgt u in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 een definitieve investeringsverklaring van RVO.nl? Dan kunt u het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring van de verhuurderheffing aftrekken in de aangifte over 2023, 2024 en 2025.

Investeringsverklaring 2021

Hebt u uiterlijk 30 september 2021 een definitieve investeringsverklaring gekregen van RVO.nl? En hebt u het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring niet volledig van de verhuurderheffing kunnen aftrekken in uw aangifte over 2021? Dan kunt u het resterende deel in uw aangifte over 2022 aftrekken. Houdt u daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in uw aangifte over 2023 aftrekken. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in de aangifte over 2024 aftrekken.

Hebt u in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 een definitieve investeringsverklaring gekregen? Dan kunt u het bedrag aan heffingsvermindering in 2022 in de aangifte aftrekken. Houdt u daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in uw aangifte over 2023 aftrekken. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in de aangifte over 2024 aftrekken.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing, vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.