Regeling Vermindering Verhuurderheffing

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin u de heffingsvermindering kunt aftrekken.

Investeringsverklaring 2022

Hebt u uiterlijk 30 september 2022 een definitieve investeringsverklaring gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan kunt u in de aangifte 2022 het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring van de verhuurderheffing aftrekken.

Investeringsverklaring 2021

Hebt u uiterlijk 30 september 2021 een definitieve investeringsverklaring gekregen van RVO.nl? En hebt u het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring niet volledig van de verhuurderheffing kunnen aftrekken in uw aangifte over 2021? Dan kunt u het resterende deel in uw aangifte over 2022 aftrekken.

U kunt jaarlijks maximaal tot het verschuldigde bedrag in mindering brengen.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing, vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.