Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Hebt u uiterlijk 30 september 2021 een definitieve investeringsverklaring gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan kunt u in de aangifte 2021 het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring van de verhuurderheffing aftrekken.

Is het bedrag genoemd in de investeringsverklaring hoger dan de verschuldigde verhuurderheffing in 2021? Dan kunt u het overgebleven bedrag in uw aangifte over 2022 aftrekken.

Houdt u daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in uw aangifte over 2023 aftrekken. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in de aangifte over 2024 aftrekken. U kunt het bedrag genoemd in de investeringsverklaring dus maximaal uitsmeren over 4 jaar: over 2021 en 3 jaar na 2021. Daarbij moet u wel per jaar maximaal het bedrag aan verschuldigde verhuurderheffing benutten.

Voorbeeld

U krijgt uiterlijk 30 september 2021 een definitieve investeringsverklaring voor € 100.000.

Jaar

Verschuldigde verhuurderheffing

Aftrek definitieve investeringsverklaring

Te betalen

2021

€ 50.000

€ 50.000

€ 0

2022

€ 20.000

€ 20.000

€ 0

2023

€ 10.000

€ 10.000

€ 0

2024

€ 15.000

€ 15.000

€ 0

2025

€ 10.000

€ 0

€ 10.000

Investeringsverklaring na 30 september 2021

Krijgt u in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 een definitieve investeringsverklaring van RVO.nl? Dan kunt u het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring van de verhuurderheffing aftrekken in de aangifte over 2022, 2023 en 2024.

Investeringsverklaring 2020

Hebt u uiterlijk 30 september 2020 een definitieve investeringsverklaring gekregen van RVO.nl? En hebt u het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring niet volledig van de verhuurderheffing kunnen aftrekken in uw aangifte over 2020? Dan kunt u het resterende deel in uw aangifte over 2021 aftrekken. Houdt u daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in uw aangifte over 2022 aftrekken. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in de aangifte over 2023 aftrekken.

Hebt u in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 een definitieve investeringsverklaring gekregen? Dan kunt u het bedrag aan heffingsvermindering in 2021 in de aangifte aftrekken. Houdt u daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in uw aangifte over 2022 aftrekken. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan kunt u dit in de aangifte over 2023 aftrekken.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing, vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.