Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Wat betekent de afschaffing van de verhuurderheffing voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)?

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat het kabinet de verhuurderheffing per 1  januari 2023 afschaft. Dit betekent dat 2022 het laatste heffingsjaar is waarover verhuurderheffing wordt geheven. En ook het laatste jaar waarin u van de RVV gebruik kunt maken.

Wetsvoorstel

Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden. De afschaffing hangt samen met prestatieafspraken die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met Aedes, VNG en Woonbond heeft gemaakt. Blijf op de hoogte van de voortgang van het wetsvoorstel Intrekking Verhuurderheffing via de website van RVO en de website van Volkshuisvesting Nederland.

Investeringsverklaring 2022

Wilt u een gerealiseerde investering aanmelden zodat u in 2022 nog vermindering op de verhuurderheffing kunt krijgen? Dan moet u deze realisatiemelding vóór 5 augustus 2022 indienen bij RVO. Als de melding voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u de Definitieve InvesteringsVerklaring (DIV) van RVO voor 1 oktober 2022. Deze kunt u gebruiken voor de aangifte verhuurderheffing 2022.

Als u een gerealiseerde investering na 5 augustus bij RVO aanmeldt, dan kan RVO niet garanderen dat u de DIV voor 1 oktober ontvangt.

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u nog wel projecten gereed melden bij RVO en DIV's aanvragen, maar u kunt deze DIV's niet gebruiken om vermindering op de verhuurderheffing aan te vragen. Vermindering op de aangifte 2022 is namelijk vanaf 1 oktober niet meer mogelijk, omdat 30 september 2022 de uiterste aangifte- en betaaldatum is.

Investeringsverklaring 2021

Hebt u uiterlijk 30 september 2021 een definitieve investeringsverklaring gekregen van RVO.nl? En hebt u het bedrag aan heffingsvermindering dat genoemd is in de investeringsverklaring niet volledig van de verhuurderheffing kunnen aftrekken in uw aangifte over 2021? Dan kunt u het resterende deel in uw aangifte over 2022 aftrekken.

U kunt jaarlijks (maximaal) het verschuldigde bedrag in mindering brengen op de verhuurdersheffing.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing, vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.