U hebt de WOZ-waarde nodig om de verhuurderheffing te berekenen

De basis voor de verhuurderheffing is de WOZ-waarde van uw woningen. De gemeente waarin een huurwoning staat, bepaalt de WOZ-waarde van de woning. Hierover ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat de WOZ-waarde. Tegen deze waarde kunt u bezwaar maken bij de gemeente. De vastgestelde waarde geldt voor 1 kalenderjaar. De waarde van een huurwoning wordt bepaald naar de staat van de woning op de waardepeildatum. Deze datum ligt 1 jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Voorbeeld

De verhuurderheffing die u over 2022 moet betalen, wordt gebaseerd op de WOZ-waarde die u begin 2022 hebt ontvangen van uw gemeente. De waardepeildatum is dan 1 januari 2021.

Wijziging van de WOZ-waarde

Verlaagt uw gemeente de WOZ-waarde van uw woning? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde? Dan kunt u opnieuw aangifte verhuurderheffing doen. Uw laatste aangifte telt dan. Komt uw nieuwe aangifte ná 30 september 2022 binnen? Dan behandelen wij deze aangifte als een bezwaar. Verhoogt uw gemeente de WOZ-waarde? Dan krijgt u van ons een naheffingsaanslag.

Geen (juiste) WOZ-beschikking

Het maakt niet uit of u een wel of niet een (juiste) WOZ-beschikking hebt voor de woning. Als op 1 januari 2022 de huurprijs van de woning niet hoger is dan € 763,47, telt de woning mee voor de verhuurderheffing.

Hebt u nog geen (juiste) WOZ-beschikking? Als u de enige eigenaar bent van de woning, kunt u de WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.

Als er meerdere eigenaren zijn, dan is het gebruikelijk dat slechts 1 eigenaar de WOZ-beschikking ontvangt. De andere mede-eigenaren kunnen bij de gemeente een zogenaamde medebelanghebbendebeschikking aanvragen. Ook is het mogelijk om de WOZ-waarde in te zien bij het WOZ-waardeloket. Maar u kunt het ook aan uw mede-eigenaar vragen die de WOZ-beschikking heeft ontvangen.

Hebt u 1 WOZ-beschikking gekregen voor een aantal zelfstandige woningen? U moet elke woning apart meetellen voor de verhuurderheffing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.