Voorbeeldberekening verhuurderheffing 2022

De basis voor de verhuurderheffing zijn de WOZ-waarden van uw woningen. Gebruik voor de berekening van 2022 de WOZ-waarden die u begin van dat jaar ontvangt.

Is de WOZ-waarde van een woning hoger dan € 345.000? Waardeer deze dan op € 345.000.

Gemiddelde WOZ-waarde en percentage verhuurderheffing

We berekenen de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. Van de totale waarde van uw woningen wordt 50 keer deze gemiddelde waarde afgetrokken. Over het bedrag dat daar uitkomt, betaalt u een percentage aan verhuurderheffing. Voor 2022 is dit percentage vastgesteld op 0,332%.

Voorbeeld

 • U bent op 1 januari 2022 eigenaar van 80 huurwoningen.
 • Van deze 80 woningen zitten 65 woningen op of onder de huurgrens van € 763,47 per maand.
 • Van deze 65 woningen hebben 40 woningen een WOZ-waarde die hoger is dan € 345.000.
 • Voor de berekening van de verhuurderheffing gebruikt u voor die 40 woningen een WOZ-waarde van € 345.000.
 • 40 x € 345.000 = € 13.800.000.
 • 25 woningen hebben een waarde van € 166.000.
 • 25 x € 166.000 = € 4.150.000.
 • De totale WOZ-waarde voor de verhuurderheffing van de 65 woningen is (€ 13.800.000 + € 4.150.000 = ) € 17.950.000.
 • Deze 65 huurwoningen hebben een gemiddelde WOZ-waarde van € 276.153.
 • Van de totale WOZ-waarde wordt 50 keer de gemiddelde waarde afgetrokken, dat is € 13.807.650.
 • Blijft over: (€ 17.950.000 - € 13.807.650 =) € 4.142.350.
 • Hierover betaalt u 0,332% verhuurderheffing.
 • Het bedrag dat u moet betalen, is dan € 13.752.

Het aangifteprogramma berekent automatisch de gemiddelde WOZ-waarde en de vrijstelling voor u. Ook het te betalen bedrag wordt automatisch berekend.

Hebt u recht op de Regeling vermindering verhuurderheffing? Dan betaalt u minder verhuurderheffing.

Als u woningen in mede-eigendom heeft, neemt u de woningen naar rato van de mate van eigendom op in de aangifte. Een voorbeeld van deze berekening vindt u bij Gezamenlijk eigenaar van een huurwoning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.