Welke woningen tellen mee?

U betaalt verhuurderheffing over uw woningen in Nederland die voor de verhuur zijn bestemd. Het gaat hier om zelfstandige woningen waarvan de huurprijs in het belastingjaar niet hoger is dan de huurtoeslaggrens in dat jaar. Hebt u (ook) woningen met een huur die hoger is dan de huurtoeslaggrens in dat jaar? Voor deze woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen.

WOZ-afbakening

De verhuurderheffing geldt voor een voor de verhuur bestemde woning die een zelfstandig WOZ-object is als bedoeld in artikel 16 van de wet WOZ. Het gaat primair om de WOZ-gebruikscodes 10 en 11. De gebruikscode kan de verhuurder opvragen bij de gemeente.

Bij een pand in gemengd gebruik, zoals een onsplitsbaar woon-winkelpand, bepaalt de gebruikscode of het een zelfstandige woning is.

Als de verhuurder of wij vermoeden dat de WOZ-gebruikscode fout is, moet dit worden gemeld bij de gemeente.

U vindt hier informatie over de volgende onderwerpen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.