Ontvanger beleggingsdividend in het buitenland: vrijstelling dividendbelasting

Bent u geen inwoner van Nederland of is uw organisatie gevestigd buiten Nederland en ontvangt u of uw organisatie beleggingsdividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? Dan is het dividend mogelijk (gedeeltelijk) vrijgesteld van dividendbelasting. Of er een vrijstelling is en hoe u deze vrijstelling kunt aanvragen, hangt af van het land waarin u als ontvanger woont of waarin uw organisatie als ontvanger is gevestigd.

Ontvanger in een verdragsland

Ontvangt u of uw organisatie beleggingsdividend van een organisatie die in Nederland gevestigd is? Dan hebt u of uw organisatie mogelijk recht op (gedeeltelijke) vrijstelling, wanneer dit is afgesproken in het belastingverdrag tussen dat land en Nederland. De (gedeeltelijke) vrijstelling vraagt u aan met het formulier IB092 (Gedeeltelijke) vrijstelling dividendbelasting (universeel).

Woont u of is uw organisatie gevestigd in de VS of in een 'remittance-baseland'? Lees dan verder op deze pagina bij ‘Ontvanger in de VS’ en ‘Ontvanger in een remittance-baseland’.

Ontvanger in de VS

Is uw organisatie gevestigd in de VS en verstrekt uw organisatie pensioenuitkeringen of andere werknemersvoordelen? En ontvangt uw organisatie beleggingsdividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? Dan kan uw organisatie recht hebben op vrijstelling van de dividendbelasting volgens het belastingverdrag tussen Nederland en de VS.

De vrijstelling vraagt u aan met het formulier IB096 Verzoek om algehele vrijstelling van dividendbelasting voor pensioenfondsen (USA).

Om vrijstelling te mogen aanvragen moet uw organisatie een woonplaatsverklaring van de VS hebben. Hiervoor gebruikt u het formulier Form 6166 - Certification of U.S. Tax Residency.

Ontvanger in een 'remittance-baseland'

Woont u of bent u gevestigd in een remittance-baseland? En ontvangt u beleggingsdividend van een vennootschap is in Nederland is gevestigd? Dan hebt u geen recht op vrijstelling van dividendbelasting. U kunt de ingehouden dividendbelasting mogelijk wel terugvragen.

Remittance-baselanden zijn: Barbados, Ghana, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Israël, Japan, Maleisië, Malta, Singapore en Thailand.

Niet-onderworpen organisatie

Is uw organisatie gevestigd buiten Nederland en daar niet onderworpen aan een winstbelasting? En zou uw organisatie bij vestiging in Nederland ook niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting? Dan komt uw organisatie mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van dividendbelasting. Voorwaarden hiervoor zijn dat uw organisatie beschikt over een geldige kwalificatiebeschikking en geen beleggingsactiviteiten verricht. Uw organisatie moet ook de uiteindelijk gerechtigde van de opbrengst zijn. Is uw organisatie gevestigd buiten de EU, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat het vestigingsland met Nederland een verdrag heeft over uitwisseling van informatie. U vraagt een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Veelgestelde vragen

Is de kwalificatiebeschikking van uw organisatie (bijna) verlopen? Wilt u wijzigingen doorgeven die mogelijk van invloed zijn op de geldigheid van uw kwalificatiebeschikking? Of is uw organisatie de kwalificatiebeschikking kwijt? De antwoorden op deze én andere vragen leest u op Mijn Belastingdienst Zakelijk bij de veelgestelde vragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.