Ontvanger deelnemingsdividend in het buitenland: vrijstelling dividendbelasting

Is uw organisatie gevestigd buiten Nederland en ontvangt zij deelnemingsdividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? Dan is dit dividend meestal vrijgesteld van dividendbelasting.

De vennootschap die het dividend uitkeert, houdt dan geen dividendbelasting in.

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin uw organisatie 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.