Ontvanger dividend in het buitenland: vrijstelling dividendbelasting

Ontvangt u of uw organisatie dividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland en woont u buiten Nederland of is uw organisatie gevestigd buiten Nederland? Dan geldt mogelijk een (gedeeltelijke) vrijstelling voor u of uw organisatie. Hoe hoog de vrijstelling is, hangt in de eerste plaats af van de vraag of u of uw organisatie deelnemingsdividend of beleggingsdividend ontvangt.

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin uw organisatie 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.