Deelnemingsdividend uitkeren aan een aandeelhouder buiten Nederland

Keert uw vennootschap deelnemingsdividend uit aan een aandeelhouder die gevestigd is in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft? En is er geen sprake van misbruik? Dan kan uw vennootschap de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de dividendbelasting toepassen op de uitkering. U moet de uitkering dan bij ons melden met het formulier Opgaaf Dividendbelasting (Vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse aandeelhouder in deelnemingssituaties).

Geldt de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de dividendbelasting niet, maar mag uw vennootschap op grond van een belastingverdrag minder dan 15% dividendbelasting inhouden? Dan moet u een vergunning aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst/kantoor Arnhem
Team dividendbelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Let op


Valt het dividend onder de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de dividendbelasting en is de aandeelhouder gevestigd buiten Nederland? Dan moet u altijd bovenstaande opgaaf doen. U kunt dan niet gebruikmaken van een vergunning.

Wel of geen aangifte doen

Geen aangifte doen:

  • U hoeft geen aangifte te doen als de hele uitkering is vrijgesteld volgens de Wet op de dividendbelasting of het belastingverdrag.

Wél aangifte doen:

  • U moet wel aangifte doen als de vrijstelling niet geldt voor de hele uitkering. In dat geval stuurt u de vergunning mee als de gedeeltelijke vrijstelling is gebaseerd op een belastingverdrag.
  • U moet wel aangifte doen als wij uw vennootschap een aangifteformulier toesturen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.