Deelnemingsdividend uitkeren aan een aandeelhouder buiten Nederland

Keert uw vennootschap deelnemingsdividend uit aan een aandeelhouder die gevestigd is in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft? En is er geen sprake van misbruik? Dan kan uw vennootschap de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de dividendbelasting 1965 toepassen op de uitkering.

Doet uw vennootschap aangifte op papier? Meld dan de uitkering met het formulier Opgaaf Dividendbelasting (Vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse aandeelhouder in deelnemingssituaties).
Doet uw vennootschap online aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Maak dan gebruik van de opgaaf bij de digitale aangifte dividendbelasting.

Geldt de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de dividendbelasting niet, maar mag uw vennootschap op grond van een belastingverdrag minder dan 15% dividendbelasting inhouden? Dan moet u een vergunning aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst/kantoor Arnhem
Team dividendbelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Let op!

Valt het deelnemingsdividend onder de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de dividendbelasting 1965 en is de aandeelhouder gevestigd buiten Nederland? Dan moet u altijd opgaaf dividendbelasting doen. U kunt dan geen gebruikmaken van een vergunning.

Wel of geen aangifte doen

Uw vennootschap hoeft geen aangifte dividendbelasting te doen als de hele uitkering is vrijgesteld volgens het belastingverdrag of de Wet op de dividendbelasting 1965 en u, in het geval van beleggingsdividend, geen kwalificatiebeschikking gebruikt.

In de volgende situaties moet u wél aangifte doen:

  • als de vrijstelling niet geldt voor de hele uitkering. In dat geval stuurt u de vergunning mee als de gedeeltelijke vrijstelling is gebaseerd op een belastingverdrag.
  • als u, in het geval van beleggingsdividend, gebruik maakt van een kwalificatiebeschikking
  • als wij uw vennootschap een aangifteformulier toesturen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.