Aangifte en betalen van dividendbelasting

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend. Gebruik hiervoor het formulier Aangifte dividendbelasting.

Wanneer moet u aangifte doen?

U moet aangifte doen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Hoeft u geen dividendbelasting in te houden? Dan doet u ook geen aangifte. Maar als wij u een aangifteformulier toesturen, dan bent u verplicht aangifte te doen, ook als u denkt dat u geen dividendbelasting hoeft te betalen.

Wanneer moet u betalen?

U moet het bedrag van de aangifte betalen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. In het formulier 'Aangifte dividendbelasting' leest u hoe u dat doet.

Hoe betaalt u?

Op het aangifteformulier staat hoe u moet betalen. U vindt daar ook het juiste rekeningnummer.

Voor de dividendbelasting gebruikt u een ander bankrekeningnummer dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het rekeningnummer waarop u bijvoorbeeld betalingen vennootschapsbelasting of omzetbelasting doet.

Als u niet op tijd aangifte doet of betaalt

Doet u niet op tijd aangifte of betaalt u de aangifte niet op tijd? Dan kunnen wij u een naheffingsaanslag sturen en een boete geven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.