Aangifte en betalen van dividendbelasting

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend. Gebruik hiervoor het formulier Aangifte dividendbelasting. Is de hele uitkering vrijgesteld, maar maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Ook dan moet u aangifte dividendbelasting doen.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023?

Dan gebruikt u het papieren formulier 'Aangifte dividendbelasting'.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan vanaf 2024?

Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden:

  • U doet digitaal aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • U doet uw aangifte dividendbelasting met fiscale software of via een fiscaal dienstverlener.
  • U gebruikt het papieren formulier ‘Aangifte dividendbelasting’. Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na die datum kunt u alleen nog maar online aangifte doen.

Past u een vrijstelling toe én maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Dan kunt u de vrijstelling alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting.

Wanneer moet u aangifte doen?

U moet aangifte doen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Hoeft u geen dividendbelasting in te houden en past u geen kwalificatiebeschikking toe? Dan doet u ook geen aangifte. Maar als wij u een aangifteformulier toesturen, dan bent u verplicht aangifte te doen. Ook als u denkt dat u geen dividendbelasting hoeft te betalen.

Wanneer moet u betalen?

U moet het bedrag van de aangifte betalen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Op de introductiepagina van de digitale aangifte dividendbelasting en in het formulier 'Aangifte dividendbelasting' leest u hoe u dat doet.

Hoe betaalt u?

Op het aangifteformulier staat hoe u moet betalen. U vindt daar ook het bankrekeningnummer.

Voor de dividendbelasting gebruikt u een ander bankrekeningnummer dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het bankrekeningnummer waarop u bijvoorbeeld betalingen vennootschapsbelasting of omzetbelasting doet.

Als u niet op tijd aangifte doet of betaalt

Doet u niet op tijd aangifte of betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij u een naheffingsaanslag sturen en een boete geven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.