Dividendbelasting als u dividend uitkeert

Keert uw vennootschap dividend uit? Dan krijgt uw vennootschap meestal te maken met dividendbelasting.

Tarief dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting is 15%.

Deelnemingsdividend of beleggingsdividend?

Wat u moet doen, hangt er in de eerste plaats van af of uw vennootschap deelnemingsdividend of beleggingsdividend uitkeert.

Deelnemingsdividend is dividend dat uw vennootschap uitkeert aan een organisatie die 5% of meer aandelen heeft in uw vennootschap. Een bezit van minder dan 5% aandelen kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

Deelnemingsdividend

Keert uw vennootschap deelnemingsdividend uit aan een aandeelhouder die woont of gevestigd is in Nederland? Dan kan de vennootschap meestal een inhoudingsvrijstelling toepassen op de uitkering. Is de hele uitkering vrijgesteld? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Als wij uw vennootschap een aangifteformulier sturen, dan moet u wel aangifte doen.

Als de aandeelhouder gevestigd is buiten Nederland, dan gelden er speciale regels.

Beleggingsdividend

Keert uw vennootschap beleggingsdividend uit? Dan moet uw vennootschap meestal 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat zij uitkeert. U moet aangifte doen en betalen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Doet u geen aangifte, doet u niet op tijd aangifte of betaalt u het bedrag van de aangifte niet op tijd? Dan kan uw vennootschap een naheffingsaanslag krijgen, met een boete.

Bent u het achteraf niet eens met het bedrag van de aangifte dat u hebt betaald, dan kunt u bezwaar maken.

Is de aandeelhouder van uw vennootschap geen inwoner van Nederland? Dan hoeft uw vennootschap in een aantal situaties geen of maar een deel van de dividendbelasting in te houden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.