Beleggingsdividend uitkeren aan een aandeelhouder buiten Nederland

Keert uw vennootschap beleggingsdividend uit aan een buitenlandse aandeelhouder die volgens een belastingverdrag recht heeft op een vrijstelling van dividendbelasting? Dan mag u die vrijstelling toepassen als de aandeelhouder één van de volgende formulieren overlegt:

(Gedeeltelijke) vrijstelling dividendbelasting (universeel, IB092)

Vrijgestelde organisaties USA (IB095)

Pensioenfondsen USA (IB096)

Lees meer over vrijstellingen bij Ontvanger beleggingsdividend in het buitenland: vrijstelling dividendbelasting.

Stuur de formulieren per post naar ons op

Doet uw vennootschap aangifte op papier? Stuur de formulieren dan mee met de papieren aangifte dividendbelasting.
Doet uw vennootschap digitaal aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener? Stuur ook dan de formulieren per post naar ons op. Gebruik hierbij het ‘Voorloopblad bijlagen bij de digitale aangifte dividendbelasting’.

Beleggingsdividend uitkeren aan een aandeelhouder met een kwalificatiebeschikking

Keert uw vennootschap beleggingsdividend uit aan een aandeelhouder met een geldige kwalificatiebeschikking? Dan mag uw vennootschap de vrijstelling toepassen als uw vennootschap in haar administratie een afschrift van de kwalificatiebeschikking heeft én de aandeelhouder de uiteindelijk gerechtigde van de aandelen is.

Vanaf 2024 kunt u de kwalificatiebeschikking alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.


Lees meer over kwalificatiebeschikkingen bij Ontvanger dividend in Nederland: vrijstelling dividendbelasting of Ontvanger beleggingsdividend in het buitenland: vrijstelling dividendbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.