Oudedagsreserve 2022

Voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2022 een maximum van € 9.632. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.