Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers 2023

Staakt u (een deel van) uw onderneming? Dan is de extra ruimte van de lijfrentepremieaftrek afhankelijk van uw situatie. In de tabel vindt u de maximumbedragen voor 2023.

Situatie Extra
lijfrentepremieaftrek
  • overdracht door een ondernemer met een leeftijd van 61 jaar en 10 maanden of ouder
  • overdracht door een invalide ondernemer
  • staken van de onderneming door overlijden

€ 510.970

  • overdracht door een ondernemer met een leeftijd tussen 51 jaar en 10 maanden en 61 jaar en 10 maanden
  • overdracht door een ondernemer als de lijfrente-uitkering direct ingaat

€ 255.495

  • overige gevallen

€ 127.755

Lees meer over het doorschuiven van de belasting over stakingswinst bij Gedeeltelijke doorschuiving of staking onderneming.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.