Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

Voorwaarden tijdelijke regeling

 • U mag alleen willekeurig afschrijven over de aanschaf- en voortbrengingskosten die u in het kalenderjaar 2023 hebt gemaakt. Kosten uit eerdere of latere jaren mag u niet meetellen.
 • U moet het bedrijfsmiddel in gebruik nemen vóór 1 januari 2026.

Voorbeeld

Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U koopt op 1 juli 2023 een bedrijfsmiddel voor € 1.100. De restwaarde is € 100. De basis voor de afschrijving is dus € 1.000. De normale afschrijvingstermijn is 5 jaar. U betaalt het bedrijfsmiddel in 2023 volledig en neemt het direct in gebruik.

Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 2023: € 1.000 x 50% = € 500
Gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100

In 2023 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 500
Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 100) = € 50
Totale maximale afschrijving in 2023: € 550

In 2024 en verder is het afschrijvingsbedrag € 100, in 2028 (laatste jaar) nog € 50.

Bedrijfsmiddelen waarvoor de nieuwe regeling niet geldt

De volgende bedrijfsmiddelen komen níet in aanmerking voor de nieuwe regeling willekeurige afschrijving:

 • gebouwen
 • schepen
 • vliegtuigen
 • bromfietsen en motoren
 • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer
  Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving.
 • immateriële activa zoals vergunningen en goodwill
 • dieren
 • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur
 • voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels
 • bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.