Hulp bij aanvragen persoonlijke betalingsregeling toeslagen - wat neemt u mee?

U hebt een afspraak bij uw belastingkantoor of een toeslagenservicepunt voor hulp bij het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling voor toeslagen. Op deze pagina leest u welke gegevens u meeneemt. Hebt u een toeslagpartner? Dan is het de bedoeling dat die meekomt naar de afspraak.

Algemene gegevens

U en uw eventuele toeslagpartner nemen altijd mee:

 • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart
 • DigiD en wachtwoord, als u die hebt
 • de e-mail van de afspraak, als u die hebt
 • afschriften van de bankrekening van de afgelopen 3 maanden

Kan uw toeslagpartner niet meekomen naar de afspraak? Of vraagt u namens iemand anders een persoonlijke betalingsregeling aan? Neem dan ook mee:

 • bewijs dat deze persoon u heeft gemachtigd om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen (denk bijvoorbeeld aan een briefje waarop uw toeslagpartner schrijft dat u gemachtigd bent en waarop de handtekening van uw toeslagpartner staat)
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon
 • afschriften van de bankrekening van deze persoon van de afgelopen 3 maanden

Andere gegevens

Inkomsten

 • uw bankrekening om de bijschrijving van uw loon, pensioen of uitkering van de afgelopen 3 maanden op te zoeken
 • loonstrookjes of bankafschriften van extra loon, zoals vakantiegeld, 13e maand en eindejaarsuitkering
 • bij een onderneming: uw belastingaangifte van vorig jaar of de voorlopige aanslag van dit jaar voor uw inkomsten uit onderneming
 • overzichten van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of bankafschriften van uw studiefinanciering, eenoudertoeslag, studielening of collegegeldkrediet
 • bankafschriften van de partneralimentatie die u krijgt
 • bankafschriften van de kinderalimentatie die u krijgt

Uitgaven

 • de aanslag van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting
 • uw zorgpolis of bankafschriften van uw zorgpremie

Huurwoning

 • uw bankafschriften of een overzicht van uw huur en servicekosten

Koopwoning

 • overzichten van uw hypotheekverstrekker voor de aflossing en hypotheekrente
 • overzichten van uw hypotheekverstrekker voor uw hypotheekschuld en voor wat u bij een spaar- of beleggingshypotheek hebt opgebouwd
 • berichten van uw gemeente of bankafschriften met het bedrag van de erfpachtcanon

Alimentatie die u betaalt

 • bankafschriften van de partneralimentatie
 • bankafschriften van de kinderalimentatie
 • bankafschriften van de verhaalsbijdrage

Leningen om een belastingschuld te betalen

 • overzichten van uw kredietverstrekker met het bedrag van de rente en aflossing voor leningen die u hebt afgesloten om schulden te betalen
 • brieven waarin staat welke schulden u hebt

Bijzondere kosten en schulden

 • overzichten van uw schuldeiser met het bedrag van de rente en aflossing voor de regelingen die u hebt om schulden te betalen
 • brieven waarin staat welke schulden u hebt

Bezittingen

 • afschriften van uw spaarrekening van de afgelopen 3 maanden
 • afschriften van uw beleggingsrekening of overzichten van uw bank of beleggingsfonds
 • overzichten van uw verzekeraar van kapitaalverzekeringen die niet aan uw koopwoning zijn gekoppeld
 • een schatting van de waarde van uw auto, bijvoorbeeld via de website van de ANWB of BOVAG

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.