Hulp bij aanvragen persoonlijke betalingsregeling toeslagen - wat neemt u mee?

U hebt een afspraak bij uw belastingkantoor of een toeslagenservicepunt voor hulp bij het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling voor toeslagen. Op deze pagina leest u welke gegevens u moet meenemen. Hebt u een toeslagpartner, dan moet die ook meekomen naar de afspraak.

Algemene gegevens

U en uw toeslagpartner nemen altijd mee:

 • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart
 • DigiD en wachtwoord, als u die hebt
 • de e-mail van de afspraak, als u die hebt
 • afschriften van de bankrekening van de afgelopen 3 maanden

Kan uw toeslagpartner niet meekomen naar de afspraak? Of vraagt u namens iemand anders een persoonlijke betalingsregeling aan? Neem dan ook mee:

 • bewijs dat deze persoon u heeft gemachtigd om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon
 • afschriften van de bankrekening van deze persoon van de afgelopen 3 maanden

Andere gegevens

Inkomsten

 • bankafschriften van uw loon, pensioen of uitkering van de afgelopen 3 maanden
 • loonstrookjes of bankafschriften van extra loon, zoals vakantiegeld, 13e maand en eindejaarsuitkering
 • de belastingaangifte van vorig jaar of de voorlopige aanslag van dit jaar voor uw inkomsten uit onderneming
 • overzichten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of bankafschriften van uw studiefinanciering
 • bankafschriften van de partneralimentatie
 • bankafschriften van de kinderalimentatie
 • bankafschriften van de vergoeding van kostgangers
 • bankafschriften van uw woonkostentoeslag

Uitgaven

 • de belastingaanslag van de gemeentelijke belastingen
 • de aanslag van de waterschapsbelasting
 • uw zorgpolis of bankafschriften van uw zorgpremie

Huurwoning

 • uw huurcontract of bankafschriften van uw huur en servicekosten

Koopwoning

 • overzichten van uw hypotheekverstrekker of de belastingaangifte van vorig jaar voor de hypotheekrente
 • overzichten van uw hypotheekverstrekker of bankafschriften van de aflossing
 • berichten van uw gemeente of bankafschriften met het bedrag van de erfpachtcanon

Alimentatie die u betaalt

 • bankafschriften van de partneralimentatie
 • bankafschriften van de kinderalimentatie
 • bankafschriften van de verhaalsbijdrage

Leningen om een belastingschuld te betalen

 • overzichten van uw kredietverstrekker met het bedrag van de rente en aflossing voor leningen die u hebt afgesloten om schulden bij uw gemeente, de Belastingdienst of het waterschap te betalen
 • brieven waarin staat welke schulden u hebt bij uw gemeente, de Belastingdienst of het waterschap

Bezittingen

 • afschriften van uw spaarrekening van de afgelopen 3 maanden
 • afschriften van uw beleggingsrekening of overzichten van uw bank of beleggingsfonds
 • een schatting van de verkoopbedragen van bezittingen, zoals een caravan, antiek en kunst
 • overzichten van uw verzekeraar van kapitaalverzekeringen die niet aan uw koopwoning zijn gekoppeld

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.