Hulp bij aanvragen toeslag - wat neemt u mee?

U hebt een afspraak bij uw belastingkantoor of een toeslagenservicepunt voor hulp bij het aanvragen van een toeslag. Op deze pagina leest u welke gegevens u moet meenemen. Hebt u een toeslagpartner of voor de huurtoeslag een medebewoner? Dan kan die meekomen naar de afspraak of u machtigen om de toeslag aan te vragen.

Algemene gegevens

 • naam- en adresgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer en inkomensgegevens van uzelf en uw eventuele partner
 • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart
 • rekeningnummer waarop de toeslag moet worden overgemaakt
  Dit moet het rekeningnummer zijn van degene op wiens naam de toeslag wordt uitbetaald.

Gegevens voor het aanvragen van huurtoeslag

 • naam- en adresgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer en inkomensgegevens van eventuele medebewoners
 • huurgegevens

Gegevens voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag

 • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van de kinderen die naar de opvang gaan
 • adresgegevens en het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang van de opvanglocatie(s)
 • soort opvang
 • aantal uur opvang per maand
 • uurtarief
 • naam- en adresgegevens van de kinderopvang

Let op!

Wilt u bij uw belastingkantoor of toeslagenservicepunt een toeslag aanvragen? En hebt u een toeslagpartner of een medebewoner (voor de huurtoeslag)? Dan moet uw toeslagpartner of medebewoner meekomen naar de balie om de aanvraag ook te ondertekenen.

U kunt ook een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw toeslagpartner of medebewoner laten zien. Een machtiging is een brief waarin uw toeslagpartner of medebewoner aangeeft dat u namens hem een aanvraag mag doen. De toeslagpartner of medebewoner moet deze brief ondertekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.