Hulp bij aangifte - wat neemt u mee?

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2023? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

Wat neemt u altijd mee?

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner
 • de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
 • Doet u namens iemand anders aangifte? Neem dan mee: het machtigingsformulier
  U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (bsn) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u 1 of meer minderjarige kinderen hebt:

 • bsn van uw minderjarige kind(eren)
 • geboortedatum van uw minderjarige kind(eren)
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kind(eren) (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent:

 • uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag 2023 hebt:

 • uw voorlopige aanslag 2023
  (dit is niet verplicht)

Als u inkomsten uit werk of woning hebt:

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt:

 • de jaaropgave(n) van 2023

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt:

 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2022 of de aanslag OZB die in 2023 door de gemeente is verzonden
 • uw hypotheekoverzicht 2023
 • de notarisafrekening (als u in 2023 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt:

Als u partneralimentatie ontvangt:

 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt:

 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten hebt:

 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk:

 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening:

 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • de verklaring pensioenaangroei 2022 (factor A)
 • de inkomensgegevens van 2022

Als u spaargeld, beleggingen of schulden hebt:

Als u spaargeld of beleggingen hebt:

 • saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2023

Als u nog andere bezittingen hebt:

 • financiële gegevens, zoals jaaroverzichten en overzichten van eventuele inkomsten uit overige bezittingen per 1 januari 2023

Als u schulden hebt:

 • jaaroverzicht(en) van schulden en leningen per 1 januari 2023

Als u aftrekposten hebt:

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner:

 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en bsn van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt:

 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt:

 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u giften hebt:

 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift een kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.