Meningsverschil met de Belastingdienst

Bent u het niet met ons eens? Lees hieronder wat uw mogelijkheden zijn.

Mediation

Bent u betrokken bij een fiscaal geschil of een geschil op douanegebied? Dan kunt u kiezen voor mediation.

Klacht

Bent u ontevreden over onze werkwijze? Dan kunt u een klacht indienen

Wij zijn te laat met beslissen

Als wij te laat zijn met beslissen, kunt u ons het formulier 'Dwangsom eisen' sturen. Wij moeten dan binnen 2 weken beslissen. Doen wij dat niet, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Lees meer over wat u kunt doen als wij te laat zijn met beslissen

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing als de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Als die mogelijkheid er is, staat dat vermeld op de beslissing. Wordt u niet in het gelijk gesteld in de bezwaarprocedure? Dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Bewijslast

Wie moet wat bewijzen? Ook in fiscale aangelegenheden geldt de regel ‘wie stelt moet bewijs leveren’. Zo moet u belastingverlagende zaken bewijzen als bijvoorbeeld hypotheekrente die op uw inkomen in mindering is gebracht. Stellen wij omgekeerd dat u meer inkomsten hebt gehad dan u hebt aangegeven? Dan rust de bewijslast op ons.

Schadevergoeding

Hebt u (materiële) schade geleden als direct gevolg van onrechtmatig handelen door de Belastingdienst? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen.

Spelregels

Bij het behandelen van uw belastingzaken zullen wij altijd rekening houden met een aantal algemene richtlijnen. Dit noemen we de 'beginselen van behoorlijk bestuur'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.