Overzicht veelvoorkomende zorgkosten 2017

Kijk op de lijst of u uw zorgkosten kunt aftrekken bij uw belastingaangifte over 2017. 

Veel kosten kunt u niet aftrekken. Bijvoorbeeld alle kosten die u vergoed krijgt. Sommige kosten mag u maar voor een deel aftrekken of alleen onder bepaalde voorwaarden. En er gelden enkele algemene voorwaarden.

Drempelbedrag

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, drempelbedrag

Als u uw zorgkosten invult op uw online aangifte, wordt uw aftrek automatisch berekend.

Welke zorgkosten mag u in 2017 aftrekken?

Welke zorgkosten mag u in 2017 aftrekken?

Bijdragen, eigen risico en premies Aftrekbaar?

Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende premies)

Nee

Wettelijke eigen bijdrage CAK

Nee

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Nee

Wettelijk verplicht eigen risico

Nee

Vrijwillig eigen risico

Nee

 

 

Geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

 

Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling

Ja

Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist

Ja

Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus

Ja

Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts

Onder voorwaarden

Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar

Nee

Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar

Nee

Combinatietest voor prenatale screening zonder medische indicatie

Nee

IVF-behandeling onder de 43 jaar

Onder voorwaarden

Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen)

Ja

 

 

Hulpmiddelen

 

Steunzolen

Ja

Rollators, looprekken en loophulpen, krukken, gipssteun

Nee

Scootmobiel en rolstoel

Alleen de afschrijving

Gehoorapparaat

Onder voorwaarden

Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke

Ja. Lees meer

 

 

Vervoer

 

Naar arts of ziekenhuis

Ja. Lees meer

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap

Ja. Lees meer

Reiskosten voor ziekenbezoek

Een vast bedrag

 

 

Diversen

 

Dieet op voorschrift van arts of diƫtist

Een vast bedrag

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit

Een vast bedrag

Extra kleding en beddengoed

Een vast bedrag

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.