Extra kleding en beddengoed

U mag de kosten voor (het wassen van) kleding en beddengoed onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • De kosten zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit.
  • De ziekte duurt minimaal 1 jaar of gaat waarschijnlijk minimaal 1 jaar duren.

Het bedrag dat u mag aftrekken geldt per persoon en voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober de extra kosten had, neemt u 3/12 van het aftrekbare bedrag.

U mag een vast bedrag aftrekken

U mag voor de kosten van extra kleding en beddengoed per jaar een vast bedrag aftrekken.

Tabel: aftrek extra kleding en beddengoed

Jaar

Aftrekbaar
bedrag

2021

€ 300

2020

€ 300

2019

€ 300

U maakt meer kosten voor kleding en beddengoed

Hebt u  meer kosten gemaakt dan het lagere vaste bedrag dat u mag aftrekken? Dan mag u misschien een hoger vast bedrag aftrekken. Dat mag alleen als uw extra kosten hoger zijn dan een bepaald bedrag in dat jaar. U moet dan wel kunnen aantonen dat uw kosten daadwerkelijk hoger waren. U moet daarvoor van alle kosten bewijzen hebben, bijvoorbeeld kassabonnen.

Tabel: aftrek extra kosten kleding en beddengoed

Jaar

Uw extra kosten
zijn hoger dan

Aftrekbaar
bedrag

2021

€ 600

€ 750

2020

€ 600

€ 750

2019

€ 600

€ 750

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.