Gehoorapparaat

Hebt u een gehoorapparaat aangeschaft en moest u een deel zelf betalen? Dan mag u misschien een deel van het bedrag dat u zelf betaalt, aftrekken in uw belastingaangifte. Het gaat dan om het deel dat u zelf hebt betaald omdat u een meerprijs moest betalen.

U mag het bedrag van de meerprijs alleen aftrekken als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  • De meerprijs is ontstaan omdat u een duurder apparaat wilde hebben.
  • De functionele eisen van dat duurdere gehoorapparaat waren voor u beter.
    Het apparaat zit bijvoorbeeld prettiger. Of u hebt minder last van fluittonen met het duurdere hoorapparaat.

Is de meerprijs ontstaan door uw persoonlijke voorkeur of smaak, zoals bijvoorbeeld een roze of blauwe kleur van een apparaat? Dan is het bedrag van de meerprijs niet aftrekbaar.

Betaalt u een verplichte eigen bijdrage? Of hebt u een verplicht eigen risico? Dan mag u deze bijdrage of dat eigen risico niet aftrekken.

Worden de kosten van de batterijen voor uw gehoorapparaat niet door uw zorgverzekering vergoed? En kunt u de kosten aannemelijk maken? Dan mag u ze aftrekken. De meerkosten van de oplader of batterijen zijn wel altijd aftrekbaar, dus ook bij het vervangen van de oplader of batterijen.

Voorbeeld: u betaalt een meerprijs

U moet een gehoorapparaat aanschaffen. Uw verzekering vergoedt maximaal € 2.600. U moet zelf een verplichte eigen bijdrage betalen van 25% van de aanschafwaarde. Omdat goedkopere apparaten u niet goed zitten, kiest u voor een wat duurder apparaat dat u wel goed past. Dit hoorapparaat kost € 4.000. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u volgens de polisvoorwaarden € 2.600 vergoed. U betaalt zelf € 1.400.

Het bedrag van € 1.400 mag u niet volledig aftrekken. U moet namelijk nog rekening houden met uw verplichte eigen bijdrage. Uw verplichte eigen bijdrage is 25% van € 4.000 is € 1.000. U mag dan € 4.000 - € 2.600 (vergoeding verzekeraar) - € 1.000 (verplichte eigen bijdrage) = € 400 als kosten van een gehoorapparaat aftrekken.

Moest u de kosten van een gehoorapparaat helemaal zelf betalen, omdat u niet voor een vergoeding in aanmerking kwam? Dan mag u alle kosten in aftrek brengen.

Voorbeeld: u betaalt alles zelf

U moet een gehoorapparaat aanschaffen. Volgens de voorwaarden van uw verzekering moet u een apparaat kiezen uit categorie 2. Maar het apparaat past slecht en zit niet prettig. Een apparaat uit categorie 3 past u wel goed. U besluit om dat duurdere gehoorapparaat te kopen. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u niets vergoed omdat u een apparaat uit een andere categorie neemt. U betaalt zelf voor dit gehoorapparaat € 1.600. U mag dan € 1.600 als kosten van een gehoorapparaat aftrekken bij de hulpmiddelen.

Bruikleen of operational lease

Ook betalingen voor bruikleen of de termijnen voor operational lease voor het gebruik van het gehoorapparaat mag u aftrekken als specifieke zorgkosten in uw belastingaangifte, als u daarvoor geen vergoeding ontvangt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.