Hulpmiddelen

U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Maar alleen als de kosten die u betaalt niet onder het verplicht en vrijwillig eigen risico of verplichte eigen bijdrage vallen. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die u in staat stelt om een normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Ook voor andere medische hulpmiddelen geldt de voorwaarde dat deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Met kosten bedoelen we de kosten die u maakt voor het kopen, onderhouden, repareren en verzekeren van deze hulpmiddelen. De kosten voor bijvoorbeeld de volgende hulpmiddelen zijn aftrekbaar:

 • steunzolen
 • gehoorapparaten
 • hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen
  Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer.
  Let op! De kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar.
 • assistentiehond (bijvoorbeeld een hulphond, blindengeleidehond of signaalhond)
 • prothesen
 • dyslexiepakket , bijvoorbeeld softwarepakket speciaal voor dyslexiepatiënten
 • een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte
  Bijvoorbeeld een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsie
 • stomadouche
 • aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen
 • onderhoud, reparatie en verzekering van bovenstaande hulpmiddelen
 • zorgrobots

Let op!

Vanaf 2014 mag u kosten voor aanpassingen aan een woning, woonwagen of woonboot niet meer aftrekken. Kosten voor andere aanpassingen zijn nog wel aftrekbaar.

Uitzondering

Soms kunt u een hulpmiddel niet in 1 keer aftrekken, maar kunt u het afschrijven.

Kosten voor hulpmiddelen in 2013

Hebt u in 2013 een hulpmiddel aangeschaft? Dan kunt u naast de bovenstaande hulpmiddelen ook aftrek krijgen voor de volgende hulpmiddelen:

 • aanschaf en onderhoud van een scootmobiel of rolstoel
 • aanpassingen aan een woning, woonwagen of woonboot

Let op!

Deed u de uitgaven voor deze hulpmiddelen in 2013? En hebt u de hulpmiddelen nog niet helemaal afgeschreven? Dan mag u de afschrijvingskosten ook in 2014 en daarna nog steeds aftrekken.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.