Een hulpmiddel afschrijven

Afschrijven houdt in dat u de aanschafkosten verdeelt over een aantal jaren. U kunt dan elk jaar een deel van de kosten aftrekken in uw aangifte. Wel moet u rekening houden met de restwaarde van dat hulpmiddel.

Wanneer een hulpmiddel niet afschrijven?

Op hulpmiddelen die specifiek op maat zijn gemaakt of zijn aangepast aan uw situatie, hoeft u meestal niet af te schrijven. Deze zijn namelijk door een ander niet meer te gebruiken, en zijn daardoor niet meer te verkopen. U mag de aanschafkosten in 1 keer aftrekken, ook als het gaat om grote bedragen.

Wanneer een hulpmiddel wel afschrijven?

U kunt een hulpmiddel afschrijven als het na gebruik nog restwaarde heeft. Een hulpmiddel heeft nog restwaarde als andere mensen het na gebruik willen kopen.

Hoe berekent u het afschrijvingsbedrag?

Om te kunnen afschrijven moet u het bedrag berekenen dat u jaarlijks mag afschrijven. Daarvoor hebt u 3 gegevens nodig:

  • de aanschafprijs
  • de restwaarde
    Dat is de waarde die het hulpmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken. Een restwaarde van een hulpmiddel van 10% is gangbaar.
  • de gebruiksduur
    Een gebruiksduur van een hulpmiddel van 5 jaar is gangbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.