Een hulpmiddel afschrijven

Afschrijven houdt in dat u de aanschafkosten verdeelt over een aantal jaren. U kunt dan elk jaar een deel van de kosten aftrekken in uw aangifte. Wel moet u rekening houden met de restwaarde van dat hulpmiddel.

Wanneer een hulpmiddel niet afschrijven?

Over hulpmiddelen die specifiek op maat zijn gemaakt of zijn aangepast aan uw situatie, hoeft u meestal niet af te schrijven. Deze zijn namelijk door een ander niet meer te gebruiken, en zijn daardoor niet meer te verkopen. U mag de aanschafkosten in 1 keer aftrekken, ook als het gaat om grote bedragen.

Wanneer een hulpmiddel wel afschrijven?

U kunt een hulpmiddel afschrijven als het na gebruik nog restwaarde heeft. Een hulpmiddel heeft nog restwaarde als andere mensen het na gebruik willen kopen.

Hoe berekent u het afschrijvingsbedrag?

Om te kunnen afschrijven moet u het bedrag berekenen dat u jaarlijks mag afschrijven. Daarvoor hebt u 3 gegevens nodig:

  • de aanschafprijs
  • de restwaarde
    Dat is de waarde die het hulpmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken. De restwaarde van een hulpmiddel is meestal 10%.
  • de gebruiksduur
    De gebruiksduur van een hulpmiddel is meestal 5 jaar.

Let op!

De kosten voor een rolstoel of scootmobiel zijn vanaf 2014 niet meer aftrekbaar. Hebt u zo’n hulpmiddel vóór 2014 aangeschaft en hebt u over het hulpmiddel nog niet helemaal afgeschreven tot en met 2013? Dan mag u het bedrag van de afschrijving in het jaar 2014 en daarna nog steeds aftrekken, tot de afschrijving is afgelopen.

Voorbeeld

In mei 2013 hebt u een scootmobiel aangeschaft. De aanschafprijs was € 2.300, de standaard gebruiksduur is 5 jaar en de restwaarde is € 230 (10% van € 2.300) U hebt de scootmobiel geheel zelf betaald. De afschrijving per jaar is dan: (€ 2.300 - € 230) : 5 = € 414. Voor 2013 kunt u afschrijven over de maanden mei tot en met december. Dat zijn 8 maanden. De afschrijving voor 2013 was daarom 8/12 X € 414 = € 276.

In 2014, 2015, 2016 en 2017 mag u elk jaar € 414 afschrijven. In 2018 mag u nog 4 maanden afschrijven, namelijk tot de maand mei. Dan is het precies 5 jaar geleden dat u de scootmobiel kocht. In 2018 mag u dan nog aftrekken voor afschrijving van de scootmobiel: 4/12 X € 414 = € 138.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.