Ik lever diensten aan particulieren in de EU

Bent u ondernemer in Nederland? En verricht u een dienst voor een particulier in een ander EU-land? Vaak moet u dan de btw rekenen van het EU-land waar u uw diensten levert. Lees hier hoe het zit met de btw.

Wilt u snel weten welke btw u moet rekenen en hoe u de btw kunt aangeven? Check dit met ons hulpmiddel. Hebt u het hulpmiddel ingevuld? Dan weet u of u Nederlandse of buitenlandse btw moet rekenen. En hoe u deze btw kunt aangeven. Wilt u daarnaast meer informatie, lees dan verder op deze pagina.

Stappenplan

Ontdek in 4 stappen waar uw dienst belast is, en hoe u de btw kunt aangeven en afdragen.

 1. Bepaal of u een digitale dienst of een andere dienst verricht

  Wij maken onderscheid tussen 'diensten' en 'digitale diensten'. Onder digitale diensten verstaan wij: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten. Lees hierover meer bij Digitale diensten.

  Ga direct door naar stap 3 als u:

  • een digitale dienst verricht voor een particulier in Nederland
  • een niet-digitale dienst verricht binnen de EU
 2. Bepaal de hoogte van uw jaaromzet

  Verricht u digitale diensten voor particulieren in andere EU-landen? Dan is de omzetdrempel van € 10.000 voor u van belang. Houd in uw administratie bij hoe hoog uw omzet 'digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen' is.

  Levert u ook 'afstandsverkopen binnen de EU'? Tel die dan mee. Tel de omzetbedragen exclusief btw. De omzetdrempel geldt per kalenderjaar.

  Met 'jaaromzet' bedoelen wij dus: de omzet 'digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen' plus de 'afstandsverkopen binnen de EU'. Het is belangrijk dat u uw omzet bijhoudt. Zo kunt u bepalen of u onder of boven de omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar komt.

  • Situatie 1 - uw jaaromzet is € 10.000 of lager

   Was uw omzet in het vorige kalenderjaar € 10.000 of lager? En verwacht u dat de omzet ook in dit jaar € 10.000 of lager is? Dan mag u Nederlandse btw rekenen. Geef uw omzet dan aan in uw gewone, Nederlandse btw-aangifte bij rubriek 1. U hoeft het stappenplan niet verder te doorlopen.

   Wilt u liever buitenlandse btw berekenen? Dat mag. Geef uw keuze op tijd aan ons door met het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen. Uw keuze geldt voor minimaal 2 jaar. Ga door naar stap 4.

  • Situatie 2 – uw jaaromzet is zeker hoger dan € 10.000

   Verwacht u dat uw omzet per kalenderjaar hoger zal zijn dan € 10.000? Dan berekent u meteen al de buitenlandse btw. Ga door naar stap 4.
  • Situatie 3 - U gebruikt het drempelbedrag van € 10.000, maar uw omzet komt in de loop van het kalenderjaar toch boven de € 10.000 uit.

   U past het drempelbedrag van € 10.000 toe. Daarom brengt u eerst Nederlandse btw in rekening aan uw klanten.

   Maar zodra uw omzet boven de € 10.000 komt, brengt u uw klanten de btw in rekening van het EU-land waar de dienst belast is.

   Pas als uw omzet een volledig kalenderjaar € 10.000 of lager is, mag u vanaf 1 januari van het jaar daarna weer Nederlandse btw berekenen. Ga door naar stap 4.

 3. Kijk of uw dienst onder Nederlandse of buitenlandse btw-regels valt

  Vul het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland – hoe zit het met de btw? in. Blijkt dat uw dienst valt onder de Nederlandse btw-regels? Bereken Nederlandse btw aan uw klant en neem die op in uw Nederlandse btw-aangifte onder rubriek 1. U hoeft het stappenplan niet verder te doorlopen.

  Blijkt uit dit hulpmiddel dat uw dienst wel onder de btw-regels van een ander EU-land valt? Kijk dan verder bij stap 4.

 4. Kies hoe u btw wilt aangeven en betalen in een ander EU-land

  Verricht u diensten aan particulieren, en moet u daarvoor de btw van een ander EU-land aan uw klanten in rekening brengen?

  U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden om die buitenlandse btw aan te geven en te betalen: via de Unieregeling of via een aangifte in het buitenland.

  Btw-melding doen in Nederland met de Unieregeling

  Met de Unieregeling van het éénloketsysteem doet u, in 1 melding per kwartaal, btw-aangifte over al uw diensten binnen de EU. U betaalt deze buitenlandse btw in 1 keer en wij sturen uw melding en betaalde btw door naar de belastingdienst van de betreffende EU-landen.

  Wilt u deelnemen aan de Unieregeling? Meld u dan op tijd aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Meer daarover leest u bij Btw melden via het éénloketsysteem.

  Let op!

  Maakt u gebruik van de Unieregeling en levert u naast diensten ook afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU? Dan moet u ook de buitenlandse btw over de afstandsverkopen aangeven via de Unieregeling.

  Binnen de Unieregeling gelden de Nederlandse regels voor facturering. Voor de btw hoeft u dus geen factuur uit te reiken. Btw die u hebt betaald in andere EU-landen kunt u niet terugvragen met de Unieregeling. Hoe u dit wel doet, leest u bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

  Aangifte doen in het buitenland

  U bent niet verplicht om de Unieregeling te gebruiken. Kiest u ervoor om zelf btw-aangifte te doen in het buitenland, dan moet u zich registreren in elk EU-land waar u btw over uw diensten aan particulieren verschuldigd bent. Daar doet u dan btw-aangifte en betaalt u btw.

  Voor de facturering gelden de regels van het EU-land waar uw dienst belast is.

Terug naar Alles over btw en zakendoen in het buitenland

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.