Ik heb te veel of te weinig btw ingevuld - hoe wijzig ik mijn aangifte?

Als u dit jaar of de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebt aangegeven, wijzig uw aangifte dan met het formulier 'Suppletie Omzetbelasting'.

U wijzigt uw aangifte zodra u ziet dat u te veel of te weinig btw hebt aangegeven. Soms ziet u dat pas aan het eind van het jaar. Bijvoorbeeld als u de jaarrekening aan het opmaken bent.

Na een wijziging krijgt u btw terug of moet u btw bijbetalen.

Waar kunt u zien welk btw-bedrag u hebt ingevuld?

Wilt u weten wat u in een eerdere btw-aangifte hebt ingevuld? U kunt uw aangiften van het lopende jaar inzien in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ziet u een foutje, dan kunt u dit meteen herstellen met een suppletie (een toevoeging aan uw bestaande aangifte). In het oude portaal kunt uw uw eerdere aangiften niet inzien.

Waar vindt u de suppletie?

In Mijn Belastingdienst Zakelijk. Of in het oude portaal voor ondernemers.

Kijk welk portaal u hiervoor kunt gebruiken

U kunt wijzigingen doorgeven voor een tijdvak of voor een heel jaar

Als u wijzigingen wilt doorgeven voor een tijdvak, vult u alleen de gegevens voor dat tijdvak in.

Als u wijzigingen wilt doorgeven voor een heel jaar, vult u de gegevens voor het hele jaar in.

Wat vult u in?

De verbeterde gegevens natuurlijk. Maar ook de gegevens die hetzelfde blijven.

Héél belangrijk: vul bij 'Saldo al aangegeven bedrag over dit suppletietijdvak' het totaalbedrag in van uw eerdere aangifte. Want alleen dan kunnen wij uw wijzigingen snel en goed verwerken.

Betekenen de wijzigingen dat u € 1.000 of minder terugkrijgt? Of € 1.000 of minder moet bijbetalen?

Dan mag u de wijzigingen ook in de eerstvolgende aangifte verwerken. In plaats van in een suppletie.

Dat geldt voor wijzigingen over dit jaar. En voor wijzigingen over de afgelopen 5 jaar.

Hebt u een suppletieformulier ingediend?

Maak de btw die u nog moet betalen dan nog niet naar ons over. Wacht daarmee tot wij u een naheffingsaanslag hebben gestuurd. De suppletie wordt normaal gesproken binnen 8 weken afgehandeld.

Momenteel duurt de verwerking helaas langer dan u van ons gewend bent. In Mijn Belastingdienst Zakelijk kunt u in het overzicht 'Ingestuurde suppleties' zien of uw btw-correctie is ingestuurd en ontvangen.

Wilt u een ingediende suppletie corrigeren?

Als u merkt dat er nog een fout zit in de suppletie die u hebt ingestuurd, dien dan geen nieuwe suppletie in. Wacht eerst op de beschikking die wij u toesturen op basis van de (foutieve) suppletie die u hebt ingediend. Daarna kunt u bezwaar maken tegen deze beschikking. In het bezwaarschrift schrijft u de juiste gegevens over het tijdvak dat u wilt corrigeren.

Maar als uit de (foutieve) suppletie die u hebt ingediend, blijkt dat u geen bedrag aan ons hoeft te betalen of geen bedrag van ons ontvangt, dan sturen we u geen beschikking waartegen u bezwaar kunt indienen. In dit geval moet u wél opnieuw een suppletie indienen als u een suppletie wilt corrigeren.

Maakt u gebruik van de oude kleineondernemersregeling?

Dan wijzigt u uw btw-aangifte altijd met een suppletieformulier. Dus ook als u € 1.000 of minder terugkrijgt. Of € 1.000 of minder moet bijbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.