Niet eens met een aanslag inkomstenbelasting – wat kan ik doen als ik in het buitenland woon?

Doe dan eerst de bezwaarcheck. Vaak hoeft u geen bezwaar te maken, dan is uw aangifte wijzigen voldoende. Soms moet u wel bezwaar maken.

Doe de bezwaarcheck

En beantwoord de vragen. In het resultaat van de bezwaarcheck leest u of u bezwaar moet maken.

Bent u een buitenlands belastingplichtige, lees hieronder dan ook de extra toelichting bij de uitkomst van de bezwaarcheck:

Bezwaarcheck inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag buitenland

Tegen een voorlopige aanslag kunt u geen bezwaar maken. Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan, en is uw voorlopige aanslag gebaseerd op uw aangifte? Doe dan opnieuw aangifte met de juiste gegevens.

Hebt u nog geen aangifte gedaan? Lees hoe u uw voorlopige aanslag kunt wijzigen of uw voorlopige aanslag kunt stopzetten.

Aangifte inkomstenbelasting wijzigen

U hoeft dan geen bezwaar te maken. Doe opnieuw aangifte met de juiste gegevens.

Bezwaar maken

Hebt u een DigiD? Doe dan eerst de bezwaarcheck, en klik daarna in het resultaat op ‘Log in en maak online bezwaar’.

Hebt u géén DigiD? Doe dan ook eerst de bezwaarcheck. Leest u in het resultaat dat u bezwaar moet maken? Maak dan schriftelijk bezwaar met het formulier ‘Bezwaar voor buitenlands belastingplichtigen’. Download dit formulier:

Bezwaarformulier buitenland

Of schrijf een brief. Vermeld altijd:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • de aanslag of beslissing waar u bezwaar tegen maakt
  • het aanslagnummer of kenmerk van de beslissing
    Als u een kopie van de aanslag of beslissing meestuurt, hebben we alles meteen overzichtelijk, maar dit hoeft niet.
  • de reden van uw bezwaar
  • uw naam en handtekening onderaan de brief

Hebt u nog documenten die uw bezwaar ondersteunen? Stuur daar dan ook kopieën van mee. Stuur nóóit originelen.

Stuur het bezwaarformulier of de brief naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 2572
6401 DB Heerlen
Nederland

Wanneer ontvangt u de uitspraak op uw bezwaar?

Lees wanneer u meer hoort over uw bezwaar.

Uitstel van betaling aanvragen

Lees wat u kunt doen bij Mag ik wachten met betalen als ik bezwaar maak?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.