Hoe geef ik een adreswijziging door?

Meestal hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen vanzelf uw nieuwe adres als u dat doorgeeft aan uw gemeente.

Ook als u verhuist naar het buitenland of in Nederland komt wonen geeft u dat door aan de gemeente. Aan ons hoeft u niets door te geven.

Verhuist uw onderneming? Geef dat dan door aan de Kamer van Koophandel.

Ook bij WSNP en faillissement geldt dat u geen adreswijziging aan ons hoeft door te geven. Het nieuwe adres krijgen wij via rechtspraak.nl.

Wanneer moet u wél een wijziging doorgeven?

Kies uw situatie en lees hoe u dat doet:

 • Ik wil mijn post ontvangen op een ander adres dan mijn woonadres of vestigingsadres, mijn post op een ander postadres ontvangen of mijn postadres veranderen naar mijn woonadres of vestigingsadres

  Voor zowel uw privéadres als uw zakelijke adres kunt u een ander adres doorgeven om onze post te ontvangen: een postadres.

  Dit kunt u doen met het formulier Postadres doorgeven.

  U kunt dit formulier alleen gebruiken als u in Nederland woont. Of als uw onderneming, stichting of vereniging in Nederland is gevestigd.

  Soms moet u uw postadres bevestigen

  We nemen uw adreswijziging binnen 10 werkdagen in behandeling.

  Is uw nieuwe adres een postadres? Dan kunnen we u vragen om uw postadres te bevestigen. U krijgt daarover van ons een brief op het woonadres of vestigingsadres dat we nu van u hebben. Zo weten we zeker dat u degene bent die om het postadres heeft gevraagd.

  Verandert u uw postadres in uw woonadres of vestigingsadres? Dan verwerken wij uw verzoek. U krijgt hierover geen brief van ons en u hoeft niets te bevestigen.

 • Ik woon buiten Nederland en verhuis buiten Nederland

  U woont niet in Nederland, u verhuist en blijft buiten Nederland wonen.

  Hebt u een DigiD? Dan kunt u uw adreswijziging buiten Nederland online doorgeven via het Digitaal Loket Buitenland op nederlandwereldwijd.nl.

  Hebt u geen DigiD? Geef uw adreswijziging dan door met het formulier Adreswijziging doorgeven Buitenland.

  Vul het formulier in, druk het af, zet uw handtekening erop en verstuur het. Het adres staat op het formulier.

  Zodra we uw wijziging binnen hebben, duurt de verwerking ervan nog ongeveer 3 weken.

  Twijfelt u of u onze post 3 weken na het doorgeven van de adreswijziging op het nieuwe adres ontvangt? Belt u dan de BelastingTelefoon: +31 555 385 385.

 • Ik ben weer in Nederland komen wonen en wil mijn postadres veranderen naar mijn woonadres

  Wilt u dat onze post naar uw Nederlandse woonadres wordt gestuurd?

  Dan kunt u dit doorgeven met het formulier Postadres doorgeven.

  We nemen uw adreswijziging binnen 10 werkdagen in behandeling.

  Let op!


  Pas als u een ander adres aan ons doorgeeft, sturen wij de post naar dat adres.
 • Ik ben contactpersoon na een overlijden

  En gaat u verhuizen?

  Dan hoeft u uw nieuwe adres alleen aan de gemeente door te geven. De gemeente geeft het binnen 5 werkdagen na de verhuizing aan ons door.

  Wilt u een nieuwe contactpersoon doorgeven? Stuur dan een brief

  Vermeld in uw brief:

  • naam en burgerservicenummer (bsn) van de overledene
  • uw naam en bsn
  • naam, bsn, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon
  • of de nieuwe contactpersoon ook erfgenaam is

  Laat de nieuwe contactpersoon de brief mee-ondertekenen.

  Stuur de brief naar:

  Belastingdienst
  Postbus 2891
  6401 DJ  Heerlen

  We verwerken uw wijziging binnen 3 weken.

 • Ik ben contactpersoon voor een aangifte schenkbelasting

  En u gaat verhuizen? Stuur ons een brief

  Met in die brief:

  • uw naam en uw burgerservicenummer (bsn)
  • uw nieuwe adres

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst / Kantoor Eindhoven / Schenkbelasting
  Postbus 4670
  5601 ER  Eindhoven

  Of wilt u een ander contactpersoon doorgeven? Stuur dan ook een brief

  Met in die brief:

  • uw naam en uw bsn
  • de naam en het bsn van de nieuwe contactpersoon
  • het adres van de nieuwe contactpersoon

  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst / Kantoor Eindhoven / Schenkbelasting
  Postbus 4670
  5601 ER  Eindhoven

 • Ik ben bewindvoerder voor een klant die onder beschermingsbewind staat

  Wilt u de post voor uw klant op een ander adres ontvangen?

  Of wilt u de post voor deze klant niet meer ontvangen?

  Gebruik dan het formulier Aanmelden of wijzigen beschermingsbewindvoering.

  Vul de pdf in en mail die naar beschermingsbewind@belastingdienst.nl.

  Stuur als bijlage een kopie mee van de 'beschikking onder beschermingsbewindstelling' die u van de rechtbank hebt gekregen.

  We nemen uw adreswijziging binnen 5 werkdagen in behandeling.

 • Ik ben bewindvoerder in een minnelijk schuldsaneringstraject of bij curatele

  Wilt u de post voor uw klant op een ander adres ontvangen?

  Of wilt u de post voor deze klant niet meer ontvangen?

  U kunt uw verzoek sturen naar:

  Belastingdienst/Klantgegevens
  Postbus 2892
  6401 DJ Heerlen

  Stuur als bijlage een kopie mee van de rechterlijke uitspraak of een machtiging.

 • Ik ben ondernemer, maar ik sta niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  Verhuist uw onderneming? Dan moet u het nieuwe adres zelf aan ons doorgeven.

  Het nieuwe adres geeft u door met een brief

  In die brief zet u:

  • uw naam en bsn of RSIN
  • de naam van uw onderneming
  • het oude adres van de onderneming
  • het nieuwe adres van de onderneming


  Stuur uw brief naar:

  Belastingdienst / Klantgegevens
  Postbus 2891
  6401 DJ  Heerlen

  We nemen uw adreswijziging binnen 10 werkdagen in behandeling.

 • Ik vorm met andere ondernemers een fiscale eenheid

  Gaat de fiscale eenheid verhuizen? Dan moet u het nieuwe adres zelf aan ons doorgeven.

  Het nieuwe adres geeft u door met een brief

  In die brief zet u:

  • uw naam, RSIN en/of uw omzetbelastingnummer
  • de naam van de fiscale eenheid
  • het oude adres van de fiscale eenheid
  • het nieuwe adres

  Stuur de brief naar:

  Belastingdienst / Klantgegevens
  Postbus 2891
  6401 DJ  Heerlen

  Wij verwerken uw adreswijziging binnen 5 werkdagen, mits uw verzoek compleet is. U krijgt hiervan geen bevestiging.

Het verwerken van een adreswijziging kost tijd

Het kan zijn dat er in de tussentijd nog post naar uw oude adres wordt gestuurd. Belangrijke post, zoals belastingaanslagen en rekeningen, moet u wel gewoon betalen. Zorg er daarom voor dat uw post wordt doorgestuurd of regel iets met de nieuwe bewoner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.