Herinvesteringsreserve - als de herinvestering is vertraagd door de coronacrisis

Update: 1 april 2022

Behaalt u boekwinst door de vervreemding van bedrijfsmiddelen? Dan mag u die onder bepaalde voorwaarden opnemen in een herinvesteringsreserve. Een belangrijke voorwaarde is dat u van plan bent de boekwinst te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. U boekt de herinvesteringsreserve dan af op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel waarin u herinvesteert.

Hebt u 3 jaar nadat de reserve is ontstaan, deze nog niet geherinvesteerd? Dan moet u de reserve opnemen in uw winst. Behalve als u een begin hebt gemaakt met de aanschaf of voortbrenging van een bedrijfsmiddel, maar deze door bijzondere omstandigheden is vertraagd.

De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid. Daarom hoeft u een herinvesteringsreserve nog nĂ­et in uw winst op te nemen als:

  • de herinvestering door de coronacrisis is vertraagd
  • u al bent begonnen met het aanschaffen of voortbrengen van een bedrijfsmiddel
  • u voldoet aan de andere voorwaarden voor een herinvesteringsreserve

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.