Kan ik uitstel krijgen voor de aangifte erfbelasting?

Ja, als u als erfgenaam een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Vraag uitstel aan vóór de inleverdatum die op de brief staat waarin wij de erfgenamen vragen aangifte te doen. U krijgt dan 5 maanden uitstel.

Het uitstel geldt voor alle erfgenamen, als zij samen aangifte doen

Doet u apart aangifte erfbelasting? Dan moet u ook apart uitstel aanvragen. Dat kan alleen als u een brief van ons hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Hebt u deze brief nog niet gekregen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon voor nabestaanden via 0800 - 235 83 54. Zij zorgen dan dat u deze brief alsnog krijgt.

Belastingrente beperken of voorkomen

Wij berekenen belastingrente als uw aangifte later binnen is dan 8 maanden na de overlijdensdatum of als wij moeten afwijken van uw aangifte als wij de definitieve aanslag vaststellen (bijvoorbeeld omdat uw aangifte niet juist of onvolledig is).

U kunt belastingrente beperken of voorkomen. Dat doet u door ervoor te zorgen dat wij uw aangifte volledig en helemaal correct ontvangen, binnen 8 maanden na het overlijden. Of als wij binnen die termijn een aanvraag voor een voorlopige aanslag van u ontvangen. Is het bedrag aan erfbelasting op de voorlopige aanslag lager dan het bedrag aan belasting op de definitieve aanslag? Dan moet u nog een deel betalen en over dat deel berekenen wij dan mogelijk wel belastingrente.

Uitstel aanvragen is eenvoudig

Wilt u uitstel voor de aangifte erfbelasting 2023? Dan kunt u op Mijn Belastingdienst 1 keer 5 maanden uitstel aanvragen.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

U kunt ook uitstel aanvragen met het formulier Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting (pdf).

Let op!

Wilt u voor de 2e keer uitstel aanvragen, langer uitstel dan 5 maanden of vraagt u uitstel voor een aangifte erfbelasting voor 2022 of eerder? Gebruik dan altijd het formulier.

Uitstel voor 5 maanden keuren wij altijd goed

U krijgt hierover een brief van ons, meestal binnen 3 weken nadat u uitstel hebt aangevraagd.

Vraagt u meer dan 5 maanden uitstel aan, maar wijzen wij uw verzoek daarvoor af? Dan krijgt u wel uitstel, maar maximaal 5 maanden vanaf de inleverdatum die op de aangiftebrief erfbelasting staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.