Kan ik uitstel krijgen voor de aangifte erfbelasting?

Ja, als u als erfgenaam een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Vraag uitstel aan vóór de inleverdatum die op de brief staat waarin wij de erfgenamen vragen aangifte te doen. U krijgt dan 5 maanden uitstel.

Het uitstel geldt voor alle erfgenamen, als zij samen aangifte doen

Doet u apart aangifte erfbelasting? Dan moet u ook apart uitstel aanvragen. Dat kan alleen als u een brief van ons hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Hebt u deze brief nog niet gekregen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon voor nabestaanden via 0800 - 235 83 54. Zij zorgen dan dat u deze brief alsnog krijgt.

Belastingrente beperken of voorkomen

Wij berekenen belastingrente als uw aangifte later binnen is dan 8 maanden na de overlijdensdatum of als wij moeten afwijken van uw aangifte als wij de definitieve aanslag vaststellen (bijvoorbeeld omdat uw aangifte niet juist of onvolledig is).

U kunt belastingrente beperken of voorkomen. Dat doet u door ervoor te zorgen dat wij uw aangifte volledig en helemaal correct ontvangen, binnen 8 maanden na het overlijden. Of als wij binnen die termijn een aanvraag voor een voorlopige aanslag van u ontvangen. Is het bedrag aan erfbelasting op de voorlopige aanslag lager dan het bedrag aan belasting op de definitieve aanslag? Dan moet u nog een deel betalen en over dat deel berekenen wij dan mogelijk wel belastingrente.

Uitstel aanvragen is eenvoudig

Wilt u uitstel voor de aangifte erfbelasting 2023? Dan kunt u op Mijn Belastingdienst 1 keer 5 maanden uitstel aanvragen.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

U kunt ook uitstel aanvragen met het formulier Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting (pdf).

Let op!

Wilt u voor de 2e keer uitstel aanvragen, langer uitstel dan 5 maanden of vraagt u uitstel voor een aangifte erfbelasting voor 2022 of eerder? Gebruik dan altijd het formulier.

Uitstel aanvragen voor de aangifte erfbelasting 2024?

De online aangifte erfbelasting 2024 en de aanvraag uitstel aangifte erfbelasting 2024 zijn vanaf 1 maart beschikbaar op Mijn Belastingdienst. Wilt u eerder uitstel aanvragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting (pdf).

Uitstel voor 5 maanden keuren wij altijd goed

U krijgt hierover een brief van ons, meestal binnen 3 weken nadat u uitstel hebt aangevraagd.

Vraagt u meer dan 5 maanden uitstel aan, maar wijzen wij uw verzoek daarvoor af? Dan krijgt u wel uitstel, maar maximaal 5 maanden vanaf de inleverdatum die op de aangiftebrief erfbelasting staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.