Kan ik uitstel krijgen voor de aangifte erfbelasting?

Ja, als u een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Vraag uitstel aan vóór de inleverdatum die op de brief staat waarin wij de erfgenamen vragen aangifte te doen. U krijgt dan 5 maanden uitstel.

Het uitstel geldt voor alle erfgenamen, als zij samen aangifte doen

Doet u apart aangifte erfbelasting? Dan moet u ook apart uitstel aanvragen. Dat kan alleen als u een brief van ons hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Hebt u deze brief nog niet gekregen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon voor nabestaanden via 0800 - 235 83 54. Zij zorgen dan dat u deze brief alsnog krijgt.

Uitstel aanvragen is eenvoudig

Wilt uitstel voor de aangifte erfbelasting 2021 of 2022? Dan kunt u op Mijn Belastingdienst 1 keer 5 maanden uitstel aanvragen.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

U kunt ook uitstel aanvragen met het formulier Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting (pdf).

Let op!
Wilt u voor de 2e keer uitstel aanvragen, langer uitstel dan 5 maanden of vraagt u uitstel voor een aangifte erfbelasting voor 2020 of eerder? Gebruik dan altijd het formulier.

Uitstel voor 5 maanden keuren wij altijd goed

U krijgt hierover een brief van ons, meestal binnen 3 weken nadat u uitstel hebt aangevraagd.

Vraagt u meer dan 5 maanden uitstel aan, maar wijzen wij uw verzoek daarvoor af? Dan krijgt u wel uitstel, maar maximaal 5 maanden vanaf de inleverdatum die op de aangiftebrief erfbelasting staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.