Kan ik uitstel krijgen voor de aangifte erfbelasting?

Ja, als u als erfgenaam een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Vraag uitstel aan vóór de inleverdatum die op de brief staat waarin wij de erfgenamen vragen aangifte te doen. U krijgt dan 5 maanden uitstel.

Het uitstel geldt voor alle erfgenamen, als zij samen aangifte doen

Doet u apart aangifte erfbelasting? Dan moet u ook apart uitstel aanvragen. Dat kan alleen als u een brief van ons hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Hebt u deze brief nog niet gekregen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon voor nabestaanden via 0800 - 235 83 54. Zij zorgen dan dat u deze brief alsnog krijgt.

Belastingrente beperken of voorkomen

Lukt het niet om aangifte te doen vóór de inleverdatum die op de aangiftebrief staat? Dan berekenen wij belastingrente over de aanslag erfbelasting. U kunt dit beperken of misschien zelfs voorkomen door het aanvragen van een voorlopige aanslag. U kunt de erfbelasting dan alvast betalen.

Uitstel aanvragen is eenvoudig

Wilt u uitstel voor de aangifte erfbelasting 2022 of 2023? Dan kunt u op Mijn Belastingdienst 1 keer 5 maanden uitstel aanvragen.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

U kunt ook uitstel aanvragen met het formulier Aanvraag uitstel aangifte erfbelasting (pdf).

Let op!

Wilt u voor de 2e keer uitstel aanvragen, langer uitstel dan 5 maanden of vraagt u uitstel voor een aangifte erfbelasting voor 2021 of eerder? Gebruik dan altijd het formulier.

Uitstel voor 5 maanden keuren wij altijd goed

U krijgt hierover een brief van ons, meestal binnen 3 weken nadat u uitstel hebt aangevraagd.

Vraagt u meer dan 5 maanden uitstel aan, maar wijzen wij uw verzoek daarvoor af? Dan krijgt u wel uitstel, maar maximaal 5 maanden vanaf de inleverdatum die op de aangiftebrief erfbelasting staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.