Wat gebeurt er als ik geen aangifte erfbelasting doe? Of te laat, of onvolledig?

Hebt u of een andere erfgenaam van ons een aangiftebrief gekregen? Dan moet u een aangifte insturen. Bent u het vergeten? Dat kan gebeuren. Wij sturen u dan een herinnering. Doet u dan ook geen aangifte? Dan krijgt u een aanmaning. Als u na die aanmaning weer geen aangifte doet of te laat, moet u een verzuimboete betalen.

En wanneer loop ik kans op een vergrijpboete?

Naast een verzuimboete bestaat er ook een vergrijpboete. Die kunnen wij opleggen als u opzettelijk geen aangifte doet. Of opzettelijk onjuist of onvolledig. U krijgt ook een vergrijpboete als wij u een navorderingsaanslag sturen nadat is gebleken dat uw eerdere aanslag te laag was, omdat u ons:

  • opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, of
  • door grove schuld onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven
    Met ‘grove schuld’ bedoelen wij dat u verwijtbaar slordig of nalatig bent geweest.

Stel dat ik spijt heb...

Als het even meezit, bent u nog op tijd om zonder vergrijpboete alsnog aangifte te doen. Of om opnieuw aangifte te doen als u niet alles goed had ingevuld. Maar misschien is het daarvoor al te laat. Wat dan? Dan kunt u met het formulier Melding vrijwillige verbetering gebruikmaken van de inkeerregeling.

Ik heb geen aangiftebrief gekregen. Moet ik dan tóch aangifte doen?

U moet aangifte doen als u meer hebt geërfd dan een bepaalde bedrag: de vrijstelling. Ook al hebt u geen aangiftebrief gekregen. Hoe u aangifte doet? Dat kan online in Mijn Belastingdienst.
Alle informatie over aangifte erfbelasting doen vindt u bij erven en erfbelasting.

Let op!
Hebt u van ons een brief hebt gekregen waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen? Controleert u dan voor alle zekerheid zelf of u niet meer hebt geërfd dan de vrijstelling. Want als dat wél zo is, moet u aangifte erfbelasting doen. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.