Wat gebeurt er als ik geen aangifte erfbelasting doe? Of te laat, of onvolledig?

Hebt u of een andere erfgenaam van ons een aangiftebrief gekregen? Dan moet u een aangifte insturen. Doe dit vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze inleverdatum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum.

Soms hebt u langer de tijd. Als u uitstel hebt gekregen of er sprake is van een bijzondere situatie is de aangiftetermijn langer.

Bent u vergeten aangifte erfbelasting te doen?

Dat kan gebeuren. Wij sturen u dan een herinnering. Doet u dan ook geen aangifte? Dan krijgt u een aanmaning. Als u na die aanmaning weer geen aangifte doet of te laat, moet u een boete betalen.

Belastingrente

Houd er rekening mee dat wij belastingrente berekenen als de aangifte later binnen is dan 8 maanden na de overlijdensdatum. Wij berekenen ook belastingrente als uw aangifte erfbelasting niet juist of onvolledig is en als wij bij de definitieve aanslag afwijken van uw aangifte.

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekenen wij geen belastingrente.

En wanneer loop ik kans op een vergrijpboete?

Naast een verzuimboete bestaat er ook een vergrijpboete. Die kunnen wij opleggen als u opzettelijk geen aangifte doet. Of opzettelijk onjuist of onvolledig. U krijgt ook een vergrijpboete als wij u een navorderingsaanslag sturen nadat is gebleken dat uw eerdere aanslag te laag was, omdat u ons:

  • opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, of
  • door grove schuld onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven
    Met 'grove schuld' bedoelen wij dat u verwijtbaar slordig of nalatig bent geweest.

Stel dat ik spijt heb...

Als het even meezit, bent u nog op tijd om zonder vergrijpboete alsnog aangifte te doen. Of om opnieuw aangifte te doen als u niet alles goed had ingevuld. Maar misschien is het daarvoor al te laat. Wat dan? Dan kunt u met het formulier Melding vrijwillige verbetering gebruikmaken van de inkeerregeling.

Ik heb geen aangiftebrief gekregen. Moet ik dan tóch aangifte doen?

U moet aangifte doen als u meer hebt geërfd dan een bepaalde bedrag: de vrijstelling. Ook al hebt u geen aangiftebrief gekregen. Hoe u aangifte doet? Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

Alle informatie over aangifte erfbelasting doen vindt u bij erven en erfbelasting.

Let op!
Hebt u van ons een brief gekregen waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen? Controleert u dan voor alle zekerheid zelf of u niet meer hebt geërfd dan de vrijstelling. Want als dat wél zo is, moet u aangifte erfbelasting doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.