Hoeveel vrijstelling heb ik voor de erfbelasting?

Dat hangt af van uw relatie met de overledene.

Relatie met overledene
U bent:
Bedrag van uw vrijstelling in 2018

Partner

€ 643.194

Kind of kleinkind

€ 20.371

Ouder

€ 48.242
(Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor u samen € 48.242.)

Kind met een handicap

€ 61.106

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.147

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan  uw vrijstelling? Dan betaalt u geen  erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt.

Hebt u in 2017 een erfenis gehad? Bekijk dan de vrijstellingen in 2017.

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Hoeveel erfbelasting betaalt u?

Dat berekent u met onze rekenhulp.

Erfbelasting berekenen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.