Ik krijg een erfenis in 2019 - hoeveel vrijstelling heb ik?

Beantwoord een paar vragen en u weet meteen of én hoeveel erfbelasting u ongeveer moet betalen.

Start de vragen 

Wilt u alleen weten hoeveel uw vrijstelling is in 2019? Lees dan verder

De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2019

Echtgenoot

€ 650.913

Geregistreerd partner

€ 650.913

Samenwonend partner

€ 650.913

Kind

€ 20.616

Pleegkind

€ 20.616

Stiefkind

€ 20.616

Kleinkind

€ 20.616

Achterkleinkind

€ 2.173

Kind met een beperking

€ 61.840
(Hiervoor gelden voorwaarden. Lees hieronder welke dat zijn.)

Ouder

€ 48.821
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 48.821.)

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.173

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan  uw vrijstelling? Dan betaalt u geen  erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt.

Voorwaarden voor kinderen met een beperking

U hebt recht op de hogere vrijstelling voor kinderen met een beperking als u voldoet aan deze 2 voorwaarden:

  • U werd voor 50% of meer door de overledene onderhouden.
  • U bent door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen.

Vergelijk uw situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar.

Hebt u in 2018 een erfenis gehad?

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.