Hoeveel vrijstelling heb ik voor de erfbelasting?

Bereken snel uw erfbelasting met de rekenhulp.

Nu erfbelasting berekenen

Lees verder als u alleen wilt weten hoeveel uw vrijstelling is

De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2018

Echtgenoot

€ 643.194

Geregistreerd partner

€ 643.194

Samenwonend partner

€ 643.194

Kind

€ 20.371

Pleegkind

€ 20.371

Stiefkind

€ 20.371

Kleinkind

€ 20.371

Achterkleinkind

€ 2.147

Kind met een beperking

€ 61.106

Ouder

€ 48.242
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 48.242.)

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.147

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan  uw vrijstelling? Dan betaalt u geen  erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt.

Hebt u in 2017 een erfenis gehad?

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.