Wanneer moet ik uiterlijk aangifte erfbelasting doen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum.

Lukt dit niet? Dan kunt u uitstel aanvragen.

Belastingrente beperken of voorkomen

Wij berekenen belastingrente als uw aangifte later binnen is dan 8 maanden na de overlijdensdatum of als wij moeten afwijken van uw aangifte als wij de definitieve aanslag vaststellen (bijvoorbeeld omdat uw aangifte niet juist of onvolledig is).

U kunt belastingrente beperken of voorkomen. Dat doet u door ervoor te zorgen dat wij uw aangifte volledig en helemaal correct ontvangen, binnen 8 maanden na het overlijden. Of als wij binnen die termijn een aanvraag voor een voorlopige aanslag van u ontvangen. Is het bedrag aan erfbelasting op de voorlopige aanslag lager dan het bedrag aan belasting op de definitieve aanslag? Dan moet u nog een deel betalen en over dat deel berekenen wij dan mogelijk wel belastingrente.

Alleen als er sprake is van een bijzondere situatie, kunnen we de aangiftetermijn verlengen zonder dat we belastingrente berekenen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.